Cykloprohlídka Hornické kolonie, 29. května 2016

Rozvoj těžby uhlí a průmyslová revoluce sebou nesly vysoké požadavky na pracovní síly. S potřebou tyto zaměstnance ubytovat byla spojena výstavba fenoménu průmyslových aglomerací – dělnických a hornických kolonií.

Příliv tisíců nových obyvatel Ostravy přinesla na jedné straně devastaci dříve poklidné krajiny provázenou charakteristickou červeně zbarvenou oblohou, na straně druhé také novou architekturu, různorodou a pestrou kulturu a průnik množství nových jazyků vedl ke vzniku „ostravštiny“.

Prohlídka bude začínat v Mariánských Horách, kde se účastníci blíže seznámí nejen s nejzachovalejší místní kolonií U koule, ale i dalšími koloniemi, které byly vystavěny pro zaměstnance dolu Ignát. Odtud se skupina přemístí do Vítkovic, kde se podíváme na historii budování ubytovacích prostor pro rozšiřující se Vítkovické železárny, jaká byla hierarchie ubytování nebo jaké výhody pobírali pracovníci továrny. Neméně zajímavou je také stará a nová kolonie jámy Louis, dnes známá pod názvem Jeremenko, ve které se stavěly také tzv. finské domy. Prohlídka pak bude zakončena ve zcela unikátní Jubilejní kolonii na katastru Hrabůvky.

A na co láká průvodce Martin Sliž?

„Kromě informací o výstavbě i vývoji těchto kolonií, se účastníci dozví jak se v těchto osadách žilo, čím se místní lidé bavili, jaká zde byla kultura a jaké zde bylo dětství,“ usmívá se průvodce. „Lákadlem je určitě také originální prvorepubliková Jubilejní kolonie, která by vydala i na samostatnou prohlídku a kam se s námi mají návštěvníci možnost vydat poprvé. Je zajímavá formou výstavby i jejím pojetím, zastavíme se například u bývalé knihovny dnes Komorního klubu, původních lázní nebo domu zvaného Harmonia“ dodává Martin Sliž.

Prohlídka nabitá zajímavými informace z naší historie bude začínat poblíž tramvajové zastávky Mariánské náměstí, a to v 10 a ve 14 hodin v neděli 29. května.

Trasa: Mariánské Hory – Štítová kolonie – Kolonie Jeremenko – Jubilejní kolonie

Prohlídky se konají v 10:00 a 14:00.
Sraz je na Mariánském náměstí, poblíž tramvajové zastávky směr Poruba.
Cena prohlídky: 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory.
Vstupné se platí na místě.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Připravujeme: Den dětí s ostravskými pověstmi, 4. června
Komentovaná prohlídka: Po stopách vůně kávy, 5. června

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]