Nehody na dráze Vítkovice – Hrabová v letech 1934-1942

29. března 1934 proběhlo slavnostní zahájení jízd tramvají z Vítkovic do Hrabové, tentokrát pod elektrickou trakcí. Rychlost tramvají se po elektrifikaci dráhy zvýšila z 30 na 40 km/h. Zvýšil se také počet nehod, soudíme-li dle dochovaných archivních protokolů nehod. Úkolem tohoto článku bude postupné zmapování nehod na zmíněné dráze od její elektrifikace po rok 1942. Srážky tramvají s cizími tělesy se udály na dnešních ulicích Závodní a Místecká.

Slavnostní zahájení elektrického provozu tramvají do Hrabové v březnu 1934. Snímek vyfocen ve Vítkovicích. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

Slavnostní zahájení elektrického provozu tramvají do Hrabové v březnu 1934. Snímek vyfocen ve Vítkovicích. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

Rok 1934 – od elektrifikace dráhy

30. března 1934

Řidič tramvajového vozu Mlýnek opouští stanici Zábřeh-pošta. Rozjede se, když tu najednou v km 0,178 dráhy vběhne před tramvaj sedmiletá žákyně Olga Langová ze Zábřehu. Uskakuje. Tramvaj brzdí, ale i tak dívku zachytí stupátkem. Dívka padá k zemi a je zraněna na čele. Nehoda dopadla bez vážnějších následků.

5. května 1934

jede motorový elektrický tramvajový vůz od Zábřehu do Hrabové. Přijíždí ke stanici Kolonie (dnes zastávka Jubilejní kolonie). Když přijíždějící tramvaj spatří Marie Napravíková, rozběhne se, aby do spoje stihla nastoupit. Doběhne čekající tramvaj, vystupuje na stupátko, když tu volá o pomoc. Přítomný průvodčí jí pomáhá nahoru do vozu a usadí ji na lavici. Napravíková si stěžuje na bolest levého kotníku, na pravé noze má roztrhnutou punčochu a malou krvácející ránu. Co se přesně při nástupu stalo, není z pramenů zřejmé.

21. července 1934, 14 hodin a 27 minut.

Mezi stanicemi Kolonie a Hrabůvka-místo (u Edisona) dojde k nehodě. Motocyklista Jaromír Bartosch, jenž bydlí na Hasičské ulici č. 232, vyjíždí z Hasičské na Závodní ulici na svém motocyklu. Přibližuje se příliš blízko motorovému vozu č. 1 a dojde ke srážce. Více o nehodě nevíme.

1. srpna 1934. Na východě svítá, je 5 hodin a 53 minut.

Cyklista Richard Scholz jede z Vítkovic do Hrabůvky po dnešní Závodní ulici na bicyklu. Jede v kolejišti tramvajové dráhy. V km 2,176 u křížení Závodní a Hasičské ulice se vyhýbá vlaku č. 203. Přibližuje se k motorovému vozu č. 3, který je řízen Josefem Wilkem, tak blízko, že je zachycen přední plošinou vozu. Je stržen na zem. Zadní kolo bicyklu je nárazem zcela pokřiveno, cyklista má poraněný ukazováček na levé ruce.

Náčrtek nehody tramvaje a cyklisty z 1. srpna 1934. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

Náčrtek nehody tramvaje a cyklisty z 1. srpna 1934. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

18. srpna 1934 jel řidič Karel Schmid do Vítkovic s tramvají směrem z Hrabové. V 9 hodin a 10 minut jede po Místecké ulici v Hrabůvce. U domu č. p. 327 (nacházel se přibližně v místech výjezdu ,,minimetra“ u zastávky Provaznická), který stojí po pravé straně motorového vozu ve směru jízdy, jde starší žena. Kráčí ve směru jízdy tramvaje. Schmid přibrzdí a zvoní na zvonek. Projíždí kolem ženy, když tu najednou ucítí náraz a škrábání na pravé boční straně tramvaje. Po 15 m tramvaj zastavila. Řidič vystupuje a vidí na zemi sraženou ženu. Byla to Karla Palkovská z Hrabůvky č. 12 (57 let). Ta vypověděla, že kráčela Místeckou ulicí podél plotu v blízkosti tramvajových kolejí. Plot končil u domu č. 327, kde se nacházelo malé prostranství. Na to vstupovala právě ve chvíli, kdy projížděla tramvaj. Patrně přeslechla výstražný zvonek řidiče Schmida. Levý loket jí strhla projíždějící tramvaj. Následkem nárazu se Palkovská otočila kolem své osy, přičemž vidle, které nesla, poškodily červený lak tramvaje svými hroty. Palkovská následně spadla na zem. Emil Poláček, metař ze Staré Bělé, jenž právě uklízel na Místecké ulici, vypověděl, že řidič tramvaje zvonil v přibližné vzdálenosti 30 m od ženy na zvonek, ale žena nereagovala. Stejně vypověděl i jeden cestující z tramvaje, obvodní inspektor II. třídy Jan Dvorský. Hrabůvský cukrář Antonín Mutina zvonění zvonku nepotvrdil, viděl však, jak je žena stržena vozem k zemi. Sražená žena odmítla ošetření u lékaře. Následky na tramvaji byly takové, že na dvou místech vozu na pravém boku byl poškozen vidlemi červený lak.

Náčrtek nehody chodce a tramvaje z 18. srpna 1934. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

Náčrtek nehody chodce a tramvaje z 18. srpna 1934. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

28. srpna 1934, 12:26 hod.

Na zastávce Kolonie vystupuje Barka Hanzelková (62 let) z Hrabůvky č. 155. Při výstupu uklouzne na stupátku a upadne na záda. Nehoda se obešla bez následků, žena si stěžovala pouze na bolest hlavy.

13. září 1934 jede z Vítkovic do Hrabové na jízdním kole Anna Mücková z Lískovce. Nachází se v km 3,104 dráhy Mariánské Hory – Brušperk (u zastávky Hrabůvka-cihelna, dnes přibližně u stanice MHD Benzina). Jede mezi plotem vlevo a kolejnicí. Proti ní jede tramvajový vlak. Mücková se rozhodne přejet koleje a dostat se na vozovku okresní silnice, když tu přední kolo bicyklu zapadne do žlábku kolejnice. Bicykl uvízl a nelze s ním vyjet. To už je tramvaj příliš blízko. Jízdní kolo je zachyceno tramvají a je taženo jí i s cyklistkou. Mücková upadla na zem, ale naštěstí vyvázla jen s pár oděrkami. Zato jízdní kolo bylo na odpis.

1. prosinec 1934

Během jízdy tramvajového vlaku č. 212 z konečné stanice Hrabová do stanice Hrabůvka-místo se srazila tramvaj s cyklistou v km 2,985, nedaleko hrabůvské kovárny. Ve stejném směru jako jela tramvaj, jede také cyklista František Švehla a na rameni má opřený koš s pečivem. Cyklista jede ve středu dráhy ve směru na Vítkovice, když tu slyší výstražný zvonek tramvaje. Hodlá opustit koleje, když zadní kolo bicyklu zapadne do žlábku kolejnice. Má ještě dostatek času, aby vyprostil kolo ze žlábku. Nakonec se mu to podařilo. Jen koš s pečivem byl sražen tramvají.

28. prosince 1934 vyjel tramvajový vlak od zábřežské pošty směrem do Hrabové. Řidič tramvaje Josef Turča projel podjezdem pod činžovním domem a projížděl dnešní Závodní ulicí. Míjí tehdejší křižovatku ulic Národní a U Ohrady (u bývalého hotelu Atom). Turča v dáli uvidí muže v blízkosti kolejí. Dává výstražný signál nožním zvonkem. Muž nereaguje a jde dál. To už řidič tramvaje brzdí pomocí brzdy a sype pod kola písek. Ve vzdálenosti přibližně 50 cm od zastavení tramvaje vráží tramvaj přední plošinou do muže. Ten se sesuje k zemi. Je to Nathan Kurzbauer ze Zábřehu. V protokolu o nehodě je uvedeno, že vyvázl bez zranění. Nehoda se odehrála před křížením dnešních ulic Závodní a Rudné v km 0,843 tehdejší dráhy.

Rok 1935 – rok šťastných konců

7. března 1935

Alois Kubínek řídí tramvajový vlak č. 261 a jedem směrem do Hrabové. Dojíždí ke stanici zahrádky (dnes Most Čs. armády), když v tu samou chvíli vyjíždí z Chalupníkovy ulice osobní vůz, jenž směřoval z Bělského lesa do Vítkovic. Tramvaj dává výstražné znamení, ale řidič automobilu nereaguje. Najednou prohlédne – ostře brzdí, ale i tak mírně vrazí do přední plošiny tramvaje. Škody však nebyly na místě zjištěny žádné a nehoda se obešla též bez zranění.

13. března 1935 jede tramvajový vlak č. 207, složený z motorového vozu č. 3 a dvou vlečných vozů č. 104 a 106, po dnešní Závodní ulici a míjí v 6:26 hod. křižovatku s ulicí U Staré školy v km 2,24 dráhy Mariánské Hory – Brušperk. Velký pes pekaře J. Doležílka se připlete před tramvaj a je zachycen ochranným rámem (zařízení, které bylo ze dřeva a sloužilo k tomu, aby v případě nárazu zabránil vniknutí osoby/předmětu pod kola vozu). Zdali pes přežil, nevíme – víme však, že ochranný rám byl poškozen.

22. května 1935 vyjela tramvaj, řízená Josefem Vojtusem, ze stanice Zábřeh-pošta a zabočuje k podjezdu pod úřednickými byty v činžovním domě na dnešní Závodní ulici. Znenadání před tramvají přes koleje přebíhá zleva tři a půl leté dítě. Když je malá Ingeborg Müllerová téměř na druhé straně kolejiště, je stržena prudce brzdící tramvají za zvuku nožního zvonku. Je zachycena předním pravým rohem motorového vozu a upadá na zem. Naštěstí se nehoda obešla bez jakéhokoliv zranění.

 

Náčrtek nehody z 22. května 1935. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

Náčrtek nehody z 22. května 1935. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

31. května 1935 řídí Ludmila Kornetová nákladní vůz. Směřuje z Hrabové do Moravské Ostravy. Snad nedává pozor – najednou narazí pravým bokem na souběžně jedoucí tramvaj. Stalo se tak v 2,115 km dráhy, čili u dnešní křižovatky ulic Závodní a Hasičské. Nárazem je z tramvaje odtržena boční okapová lišta, poškozen je také červený nátěr vozu. Celková škola na tramvajovém voze byla vyčíslena na 35 Kč.

17. srpna 1935, letní podvečer, 18 hodin a 30 minut.

Od Hrabové jede tramvaj směrem do Vítkovic. Nachází se na Závodní ulici před domem s podjezdem. Kdysi podjížděla tramvaje dnes již zazděným tunelem, kolej se nacházela vlevo, díváme-li se na budovu od městského stadionu. Před tunelem byl tramvajový přejezd na Sovově ulici. Ještě před tímto přejezdem stál velký dům. Řidič tramvaje Antonín Mlýnek přijíždí k tomuto domu, za nímž je nepřehledný přejezd a dává výstražné znamení. Někteří svědkové se později shodnou, že znamení skutečně dával, jiní zase tuto informaci nepotvrzují. V ten samý čas jede po Sovově ulici přibližnou rychlostí 25 km/h osobní automobil řízený Františkem Dřizgou. Ten rovněž dává znamení houkačkou, aby ostatní věděli, že bude přejíždět přejezd, který se nachází vzdálen 5,57 m od kolejí. Vjíždí na koleje, když tu v rychlosti 15 km/h do něj narazí tramvaj. Řidič tramvaje Mlýnek už 4,5 m před přejezdem prudce brzdil a sypal písek pod kola. I tak je automobil probodnut spřáhlem motorového tramvajového vozu a je zachyceno za zadní blatník, přitom se protrhne zadní pneumatika. Osobní vůz je ještě 8 m tlačen tramvají, až obě tělesa zůstanou stát. Automobil stojí i nyní zadními koly v kolejišti. Doprava je na 30 minut zastavena. Na místo přichází policista. Dřizga u sebe nemá vůdčí list, pouze vysvědčení o způsobilosti k jízdě, které získal 27. června 1924. Majitelem poškozeného vozu byl hostinský Antonín Tyrol, původem z Oravy.

Zákres nehody ze 17. srpna 1935. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

Zákres nehody ze 17. srpna 1935. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

31. srpna 1935 dochází k méně závažné nehodě v km 2,555 dráhy. Jedná se o místo, kde se stará Místecká ulice křížila s ulicí Na Fojtství. Osobní vůz zde stál příliš blízko kolejí, navíc v momentě, kdy tudy projížděla tramvaj, řidič otevřel dveře, které byly následkem nárazu ulomeny. Škoda byla vyčíslena na 20 Kč. Majitelem auta byl Josef Velička z Metylovic.

O dalších nehodách z roku 1935 nemáme stop – buďto se na dráze žádná nehoda neudála, anebo jsou záznamy o nehodách ztraceny.

Petr Přendík

Pozn.: Se souhlasem Petra Přendíka převzato z webu historie.ovajih.cz.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]