Diskuse mezi občany a radnicí

Na blogu pana Slavíka se objevil povedený článek o komunikaci mezi občany a radnicí. Normálně bych svůj komentář zapsal do diskuze, ale tentokrát si dovolím svůj názor zveřejnit v rubrice – vox populi.

“Děda” Slavík ve svém článku píše především o tom, že obec v minulosti každý rok diskutovala s občany formou besed, které byly hojně občany navštěvovány. Nepamatuji si, kdy naposledy “děda” Slavík, z mého pohledu (!), psal tak objektivně a má naprostou pravdu. Mimo jiné píše, že absence besed není chybou pouze našich „konšelů“, ale také občanů. Ti by si měli vynutit své právo mluvit do věci veřejných.

Besedy s občany byly podle mého názoru možné v době, kdy jednalo Zastupitelstvo jako “jeden muž”. Pokud nezačne Zastupitelstvo táhnout za jeden provaz, pak je mimo jiné i přání našeho tajemníka: “táhněme za jeden provaz” nesplnitelné.

Myslím si, že “děda” Slavík není přesný, když píše že se žádný volební subjekt nesnaží o nic, co by vedlo k navázání dialogu mezi občany a jejich volenými zástupci, protože se minimálně Změna i ČSSD o to alespoň pokusili. Faktem totiž zůstává, že občané neměli zájem přijít diskutovat a besedy v podstatě nebyly besedami. Nízký zájem mohl být způsobem i tím, že to byl počin opozice…

Záměrně píšu, že se jednalo o počin “opozice”, protože v Hrabové totiž i po zklidnění situace dělíme Zastupitelstvo na koalici a opozici. Dle mého názoru se jedná signál toho, že stále netáhneme za jeden provaz a jen tak nebudeme…

Někdo může namítat, že občané rozdali při volbách špatné karty, ale já musím oponovat slovy někoho jiného – “Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru”.

Kdo z nás by za situace v Hrabové na konci roku 2015 vyměnil domácí pohodu za hru se špatnou kartou? Igor Trávníček to udělal a nemusel! Chtěl bojovat a zatím bojuje! Nyní máme schopného tajemníka, máme dobrého starostu, máme velmi váženého místostarostu, ale stejně cítíme, že vše ještě není dle našich představ. Proč tomu tak je, to netuším, ale například v komisích je situace diametrálně odlišná! Rozhodně nejsem sám, kdo říká, že jednání některých komisí je setkání přátel, kteří nezištně a “s láskou” něco připravují pro ostatní.

Při čtení článku “dědy” Slavíka mě napadlo, že by onu besedu mohla uspořádat mediální komise. Velmi často právě “děda” Slavík píše, že do této komise vkládá velké naděje. I tak to bez zastupitelů nepůjde, protože právě oni potřebují zpětnou vazbu nejvíce. Navíc právě oni by měli občanům sdělit informace o dění v obci – co se chystá, o čem se uvažuje, co se realizovat (ne)bude, kolik máme peněz v pokladničce, co bude s kulturním domem, školkou, školou…

Přišli bychom v hojném počtu na besedu s mediální komisí i za cenu toho, že tam nepříjde žádný zastupitel? A co vy zastupitelé, přišli byste si popovídat s občany, kdyby něco takového uspořádala mediální komise? Umíme se ještě vůbec sejít a bavit se rozumně bez emocí, i když se nám něco nelíbí?

Napište svůj názor do komentáře…

2 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Pan Slavík opět píše jinde, než by měl, aby to pro čtenáře nebylo tak jednoduché.

  “Dřívější praxe konání besed s občany, kterou jsem popsal ve svém článku v Hrabovských novinách z 25. 5. 2016, neměla nic společného s koalicí a opozici.”

  Je to přesně tak, neměla nic společného s koalicí a opozicí, protože zde prakticky nikdy dosud žádná opozice nebyla.

  “Mnohem důležitější byla osobnost tehdejšího starosty a jeho přesvědčení, že besedy s občany jsou nutné a prospěšné. Vždyť tyto akce starosta ing. Rundt osobně prosazovat, organizoval a také je zahajoval a řídil.”

  To by znamenalo, že již takovou osobnost ve vedení nemáme a to ani za situace, že Ing. Rundt je současným místostarostou. Také by to mohlo znamenat, že pan Rundt změnil názor, že by besedy s občany nebyly nutné nebo potřebné. Je to samozřejmě naprostá hloupost. Má to s tím pramálo společného. Pokud by současná koalice udělala besedu, přišli by na ni pouze naštvaní občané a bojující opozice.

  Proč jednání zastupitelstva poslední rok a půl travala hodiny a do voleb to byly minuty a desítky minut? Předpokládám, že stejné tomu je i v případě besed a kritiky si současná koalice již užila dosti.

  Vše se odvíjí od toho, že Zastupitelstvo netáhne za jeden provaz a nejedná jako jeden muž. Pro mě nejlepší starosta všech dob – pan Rundt – s tím absolutně nic nezmůže a to rozhodně nepatří do statého železa.

 2. Jan Dvořák říká:

  Radek popsal stav docela výstižně. Kdyby však besedu s občany pořádala mediální komise, byla by asi největší absurdnost současné situace. Představme si, že by kroky vedení obvodu obhajovali pánové Orkáč ml., Šumbera, Houžvička, Žižka, Slíva… Veď by to bolo absurdné. Prostě veřejnou besedu nemůže svolávat nikdo jiný než starosta, jak tomu bylo za starých dobrých časů.
  A proč není vše dle našich představ? Protože nový starosta převzal styl vedení bývalého starosty (“mocní všemocní a schopní mimo”) a je většinově obklopen stále stejnými lidmi, kteří mají jen své osobní zájmy (především zájem být v radě). Samotný pan Rundt asi nemá dost sil stav změnit a panu tajemníkovi nepřísluší zasahovat do obecní samosprávy (a přesto se ji snaží pozitivně ovlivňovat).

[email protected] [email protected]