První etapa rozvozu BIO popelnic je úspěšně za námi

V Ostravě-Vítkovicích právě skončila první etapa zavádění BIO popelnic do městského systému nakládání s komunálními odpady. Během ní odpadová společnost OZO Ostrava rozmístila k rodinným domům v prvních devíti městských obvodech Ostravy celkem 2816 hnědých nádob o objemu 240 litrů.

 

bio

Nejvíce nových BIO popelnic OZO Ostrava rozvezlo v Polance (733 popelnic). Procentuálně ale byla akce nejúspěšnější v Plesné a v Martinově, kde si o BIO popelnici zažádalo přes 80 % žadatelů, kteří na tuto službu mají nárok. Kromě zmíněných městských obvodů už nyní mohou k odkládání zeleného odpadu BIO popelnici využívat také obyvatelé Krásného Pole, Poruby, Pustkovce, Svinova a Třebovic.

V těchto týdnech probíhá zpracovávání žádostí občanů dalších sedmi městských obvodů, které byly vybrány do druhé fáze akce. Již 6. června začne samotný rozvoz BIO popelnic v Ostravě-Jihu, kde si o BIO popelnici zažádalo 801 domácností, tedy skoro 90 procent z předpokládaného množství. V průběhu června by měly hnědé popelnice doputovat i do Hrabové, Nové Bělé, Nové Vsi, Proskovic, Radvanic a Bartovic a do Staré Bělé. „Občany o přesném termínu rozvozu nádob informujeme vždy letákem do schránky v týdnu před samotným rozvozem,“ vysvětluje mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová a upozorňuje: „Protože se ale může stát, že obyvatelé informační leták mezi jinými reklamními tiskovinami přehlédnou, doporučujeme občanům sledovat i stránky města (biopopelnice.ostrava.cz), kde je harmonogram dalšího rozvozu postupně uveřejňován a kde najdou veškeré informace o nové službě.“

Zahájena byla už i třetí etapa akce ve zbývajících obvodech města, kde mohou občané až do 3. června odeslat svou žádost o přidělení BIO popelnice. A to buď prostřednictvím papírové žádosti, která je součástí informačního letáku rozneseného do schránek, či elektronické, kterou Ostravané najdou na výše uvedených stránkách města Ostravy. „Zpracování žádostí není vůbec jednoduché. Pracovníci magistrátu, kteří je posuzují, musejí zkontrolovat, zda žadatel splňuje stanovené podmínky, papírové žádosti převést do elektronického systému, opravit chybně uvedené adresy a také vyřadit duplicitně podané žádosti. Někteří žadatelé totiž podávají žádost souběžně elektronicky i na papíře, čímž celý proces zdržují. Předpokládáme ale, že pokud nepřijde nějaká neočekávaná komplikace, během letních měsíců budou mít svou BIO popelnici již všichni zájemci,“ uvádí V. Karasová s tím, že vedení společnosti OZO Ostrava očekává, že tímto plošným zaváděním pravidelného svozu zeleně do systému města akce nekončí a že další žadatelé budou postupně přibývat. „Spolu s městem věříme, že se toto rozšíření systému nakládání s odpady projeví v dalších letech zvýšením míry využití komunálního odpadu v Ostravě, která již nyní dosahuje zhruba 40 procent,“ dodává Karasová na závěr.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]