Informace z Charity Ostrava

Rádi bychom občany informovali o možnosti využití bezplatného sociálně-právního poradenství v Poradně Charity Ostrava.

Bezplatné poradenství v Charitě Ostrava

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Členem týmu zkušených poradců je také externí právník k zajištění maximální kvality poskytovaných služeb. Poradna může zprostředkovat kontakty na síť návazných služeb, které sama nenabízí. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 15 let v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami. Další informace na webu: ostrava.charita.cz

Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: [email protected], Vedoucí střediska:
Mgr. Kateřina Karchňáková

Poradna Charity Ostrava

Poradna Charity Ostrava

Kurz pro hospicové dobrovolníky

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.

Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 h teorie, 20 hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování.
Kurz hospicové péče pro dobrovolníky začíná v pátek 3. 6. 2016 od 16 h.

Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Bc. Jana Camfrlová, DiS.,Tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail:[email protected], Web: www.ostrava.charita.cz

Web: ostrava.charita.cz

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 6. 2016 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web: ostrava.charita.cz
Plakát: PDF

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]