Projekt a stavba dálkové silnice Ostrava – Místek (1/2)

Přinášíme vám materiál z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který se ve své autentické výpovědi ze dne 8. května 1959 zabývá stavbou nové silnice přes Hrabovou spojující Ostravu a Místek.

8. 5. 1959

Projekt a stavba dálkové silnice Ostrava – Místek

V bujných plánech do budoucna a činném stavebním ruchu před výbuchem Hitlerismu přišly na pořád úpravy a stavby nových dálkových silnic, neboť rozvoj autodopravy si toho vyžadoval.

Jelikož každou reálnou novotu třeba před jejím provedením důkladně prostudovat, propočítat a pokud možno přizpůsobit místním poměrům, tak jsme přijali rozkaz ku usměrnění a pak výstavbě dálnice mezi Ostravou a Místkem. To byla práce okresního zastupitelstva a místní obce musely jen poslouchat.

Hrabová měla sice silnici dobrou, ale úzkou a se třemi ostrými zatáčkami a 4 km v osadě hustě obydlené. Už ten počátek u Paskova, cik-cak a všude mimo vozovku samá voda. Ti, kdož seděli u papírů navrhovali s pravítkem v ruce přímý směr od jednoho konce ke druhému přes bývalé rybníky. Nakonec, když jsem právě z okresního zastupitelstva odešel usneslo se toto narovnati zatáčky a vesti dálnici celou osadou, a postupně, že bude rozšiřovaná. anebo úhlopříčně přes ten 4 km pás bývalých rybníků s přemostěním hlavního melioračního příkopu.

V Paskově tak tak vytyčovali směr dálnice ku hranici hrabovské, také přes rybníky.

To mne velmi popuzovalo: Vždyť je nutno uvážit, že automobilismus je v začátcích, a že se tudíž jedná o silnice pro těžkou dopravu se širokými a pevnými základy.

Vyvarovati se průjezdů venkovských obcí, které brzdí rychlost těžkých aut.

Co nejméně mostů a umělých náspů.

Třetí den ráno jsem se ohlásil u okresního úřadu už jako nečlen okresního zastupitelstva a komunikační sekce, s novým návrhem na směr dálnice.

Okresní inženýr V. položil na dlouhý stůl zvětšenou katastrální mapu, dal mi do ruky 1.5 m dlouhé pravítko a hejtman řekl: Ukažte! Položil jsem je na čáru Hrabůvka – Mítrovice – paskovský hřbitov a rovnou dále k žabeňskému dvoru. – Dlouhá pomlčka – . “Znáte ten terén důkladně?” – Znám.

Nůže – praví okres. hejtman inženýrovi, zaopatřete si dva zkušené cestaře a projděte to tím směrem zítra ráno; a večer mi přineste zprávu! A ke mně: Pozejtří dopoledne Vám jeden cestař donese zprávu, že tam ta silnice půjde nebo ne…

Jeden komentář

  1. Radomír Orkáč říká:

    Marto, skvela prace! Moc dekuji…

[email protected] [email protected]