Jak dopadne oprava Klasné ulice

Tak to doopravdy nevím. O způsobu úpravy cesty po opravě kanalizace jsem si dovolil mluvit a vznést svoji představu na zastupitelstvu někdy na podzim. Tenkrát bylo řečeno předsedajícím, že plány jsou již hotovy a že to asi nepůjde.

Nedávno bylo uděleno vodoprávní povolení na čerpání vody při opravě kanalizace a z toho usuzuji, že se začne stavět brzo.

Můj návrh nebyl nic původního. Opisoval jsem z Německa a ze středočeského Českého Brodu. Ulice Klasná by mohla být Hrabovskou vlaštovkou v úpravě ulic, speciálně těch úzkých.

Máme se dobře, musíme jezdit za prací auty a tak běžně je v domácnostech více jak jedno auto. Garáž po dědovi byla dělaná na Spartaka a do ní již dnešní SUV či auto vyšší střední třída nezajede. Takže se parkuje v ulici před domem. Někdo si kousek trávy mezi plotem a obrubníkem zpevnil, jiný parkuje opatrně pneu na obrubníku a šanuje svůj trávníček. Auta jsou někdy velmi blízko na obou stranách ulice.
Průjezd takovouto ulicí připomíná slalom speciál.

Můj návrh byl: předně použít obrubníky betonové se zaoblením ze strany cesty. Pro usměrnění dešťové vody stačí, při průtrži nepomůže nic. Na takovýto obrubník lze bezpečně najet a zaparkovat na zpevněném miniparkovišťátku. Samozřejmě na obecním pozemku by bylo parkovišťátko součástí stavby, na soukromém pozemku za peníze majitele pozemku. A aby nemohly represivní orgány – městská či státní policie, přeměřovat volnou šířku ulice pro průjezd, která stejně nebude dostatečná ve smyslu zákona, provede se domalování potřebné šířky parkoviště bílou čarou. Tato parkoviště slouží jako vyhrazená pro příslušné domy jejich evidenci a případné rozšiřování počtu je v režii vlastníky komunikace.
Viděl jsem to na mnoha místech Německa a už i v Česku.

Takže heslo „ To nejde“ platí jen pro některá místa a městské části.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]