Stavba nové hasičské zbrojnice (1/2)

Nyní vám opět přinášíme materiál z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 7. dubna 1959 vzpomíná na stavbu nové hasičské zbrojnice.

7. 4. 1959

Stavba nové hasičské zbrojnice

“Touha po nové hasičské budově byla už stará v dobrovolném hasičském sboru vedeném mlynářem Vogtem, náčelníkem Lud. Baluškem, naduč. Bartoníkem a jiných.

Byla zde jen taková stodůlka bez stropu, kde byla umístěna stříkačka do které v čas požáru byl zapřažen nejbližší pár koní, který bylo možné sehnat; potom 3 berlovky a jiné hasičské nářadí.

Během války, když byla chvilka jsme s hutn. invalidou Janem Mutinou a učitelem Němcem střádali plány na vystavění nové representační hasičské budovy.

V druhém roce po státním převratu jsem připravil usnesení míst. hospodářského spolku, že se ze všech sil se přičiníme o postavení budovy jejiž náčrtek jsem předložil a pak odevzdal stav. Gajovskému v Hrabůvce, který vypracoval řádné plány a obec s hasičským mu stavbu zadala. V té době jsem se starostenství vzdal následkem nemoci a vysilení.

Bylo třeba dokončiti započaté dílo neboť obecní výbor se lekal velkého nákladu.

Zajel jsem na hory do Mohelnice, kde měli před rokem velké polom lesa větrnou smrští a vyprosil jsem od nich všechno potřebné dřevo podle stavitelova předpisu za nejmírnější náhradu. Na místě jsme to odměřili, koňmi vysmýkali a odvezli do Raškovic na Foldynovou vod. pilu.

Tento pilař, velký hasič a činovník temnější nám to bez odkladu pořezal podle plánu stavitelova, zdarma. Jak krovy tak desky, a pouze odkorky jsme mu tam ponechali. Potom jsme to řezivo přivezli z Raškovic na 4 vozech zase zdarma. Darcům dřeva, mým švagrům, jsem za to dal pouze 3 fůry rybničního sena, stelivo a fůrku řepy. Také náměstek starosty hasič. sboru a hospod. spolku Jan Piskoř jim dal také fůru steliva.

Když se začalo stavět navezli sedláci všechen štěrk a písek bezplatně, členové hasič. sboru, dělníci oseli písek a naložili se štěrkem rovněž bezplatně…”

Ponecháno v původním pravopise. Za poskytnutí materiálů děkujeme paní Marii Rozehnalové.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]