K dosavadnímu bádání o historii Hrabové

V tomto příspěvku vám přinášíme se stručným komentářem přehled dosavadního bádání o historii Hrabové v literatuře.

JANŠA, Jaroslav a KONEČNÝ, Jiří. 70 let dobrovolné požární ochrany v Hrabové. Ostrava: Československý svaz požární ochrany – Místní jednota Ostrava – Hrabová, [1966].
Publikace se věnuje dějinám hasičského sboru v Hrabové, chybí odkazy na prameny a literaturu. Nepříliš čtivé.

BAKALA, Jaroslav. Středověké osídlení levobřežního Ostravska. In: Ostrava 14, 1987, s. 118-155.

Studie se zabývá oblastí tzv. moravského klínu v Ostravě a levého břehu řeky Ostravice ve středověku. Přináší informaci o první zmínce Hrabové roku 1297 včetně hypotézy o založení a prvních kolonizátorech.

JIŘÍK, Karel. Hrabová. In: JIŘÍK, Karel et al. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga, 1993, s. 500–503. ISBN 80-85491-39-7.

Kapitola přináší základní přehled o historii obce od středověku po druhou polovinu 20. století, obsahuje množství zjednodušení.

BALETKA, Tomáš. “Na třetí pak straně Proskovice a Hrabová”: konec jednoho mýtu a nový pohled na stav severovýchodní Moravy ve 13. století. In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín.[Nový Jičín] : Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, 1997, č. 51, s. 4-15.

Studie působí příliš senzačně se snahou objevit něco nového, tvrdí, že Rosenowe jsou Proskovice a ne Rožnov, nebere v potaz názory jiných historiků.

BARCUCH, Antonín a ROHLOVÁ, Eva. Sedm století obce Hrabová. [Ostrava]: Úřad městského obvodu Hrabová, 1997.

Prozatím jediná ucelená avšak stručná publikace o historii Hrabové od založení po rok 1997, bohužel chybí přesné odkazy na prameny a literaturu. Text doplňuje málo fotografií. Psáno zběžně.

SLAVÍK, Vladimír, SLEPIČKA, Martin a SLÍVA, Milan. Hrabová v období druhé světové války: fakta a vzpomínky. Ostrava: Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, 2015.

Publikace se zabývá druhou světovou válkou v Hrabové, chybí však obsah a větší zhodnocení, širší záběr a přesné odkazy na prameny a literaturu.

SLEPIČKA, Martin. Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové. Ostrava: Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, 2015. ISBN 978-80-260-9124-0.

Publikace se věnuje obci Hrabová pouze přehledově ve třech kapitolách, příliš zjednodušuje historické problémy.

SLEPIČKA, Martin. Hrabovské kříže. Hrabovské listy. Ostrava-Hrabová: Úřad městského obvodu Hrabová, 2014, č. 6, s. 2.

SLEPIČKA, Martin. Šídlovec a jeho architektura. Hrabovské listy. Ostrava-Hrabová: Úřad městského obvodu Hrabová, 2015, č. 1, s. 3.

SLEPIČKA, Martin. Vznik a výstavba základní školy na Šídlovci. Hrabovské listy. Ostrava-Hrabová: Úřad městského obvodu Hrabová, 2015, č. 4, s. 4.

SLEPIČKA, Martin. Historie kostela svaté Kateřiny Alexandrijské. Hrabovské listy. Ostrava-Hrabová: Úřad městského obvodu Hrabová, 2015, č. 5, s. 4.

SLEPIČKA, Martin. Putování naší obcí od třináctého století po dnešek. Hrabovské listy. Ostrava-Hrabová: Úřad městského obvodu Hrabová, 2016, č. [2], s. 6–7.

SLÍVA, Milan. Kultura a společenský život mívaly vždy svůj prostor, vystoupili zde i předchůdci slavných Bambini di Praga. Hrabovské listy. Ostrava-Hrabová: Úřad městského obvodu Hrabová, 2016, č. [3], s. 6-7.

SLÍVA, Milan. Vzpomínka na hrdinu, který při službě Hrabové položil svůj život, aneb příběh Františka Janhuby. Hrabovské listy. Ostrava-Hrabová: Úřad městského obvodu Hrabová, 2016, č. 4, s. 8-9.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]