Nesprávný inzerát

Ahoj starosto, tajemníku a radní.

Narazil jsem následující inzerát a chtěl bych se zeptat na další Váš postup:

Firefox_Screenshot_2016-08-04T05-41-42.761Z

Zachyceno 4.8.2016, 7:40

https://reality.bazos.cz/inzerat/63365189/Pronajmu-provoz-vecerky-all-inklusive-7900.php
(Pozn: Inzerát byl již stažen, 4.8.2016 15:30)

Díky.

Milan Orkáč


Pane Orkáči,

o žádosti nájemce Martina Kanise RMOb jednala RMOb 8.6.2016 a bod 7.) Žádost o povolení podnájmu nebytového prostoru-večerky třetí osobě stáhla z programu.
Sl. Slívová má oslovit stávajícího nájemce s dotazem, jaké záměry s nebytovým prostorem má.

Rada poté jednala o nájemcově žádosti 22.6.2016 a bod č.3 byl opětovně stáhnut z programu, jelikož není znám podnájemce a radní mají pochybnosti, zda je tento úkon v souladu se stanovenými pravidly.

Takže v tuto dobu neexistuje žádné usnesení Rady MOb k Večerce, které by odsouhlasilo podnájem.

Pokud nájemce inzeroval podnájem nebytového prostoru, který je majetkem MOb Hrabová a uzavřel by s podnájemníkem smlouvu, byla by tato neplatná, viz. stanovisko JUDr. Mlčocha: „Smlouvu o podnájmu uzavírá nájemník (nájemce) s podnájemníkem. Vždy ale s vědomím a souhlasem pronajímatele. V případě, že by pronajímatel s podnájem nesouhlasil, smlouva by byla za takových okolností neplatná“.

Pana Martina Kanise jsem na toto při dnešním osobním hovoru upozornil.
Slíbil, že inzerát smaže a obrátí se na Radu MOb s novou žádostí.

Na druhé straně jsem cítil z jednání radních, že by večerku na Šídlovci rádi zachovali. Ale také při dodržení stanovených pravidel.

Pěkný den

Ing. Jan Socha
tajemník

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]