Vratimov: „Co se děje s budovou na koupališti“, ptají se mnozí občané

Zázemí starého koupaliště a šatny fotbalistů ve vratimovském sportovním areálu, kterému jsme vždy říkali „stadion“, byly postaveny někdy v 50. letech minulého století svépomocí v tehdy tzv. a oblíbené akci „Z“.

V dostavbě z 80. let minulého století pak původně byla sauna, nyní je využívána FC Vratimov. Vlastníkem budovy byla nejdříve TJ Vratimov, po roce 1989 se stali spoluvlastníky město a nástupnické sportovní oddíly TJ Biocel Vratimov. V současné době je budova ve výlučném vlastnictví města. Spoluvlastnické vztahy a nedostatek finančních prostředků všech spoluvlastníků komplikovaly, respektive téměř neumožňovaly ani základní údržbu budovy s výjimkou části budovy opravené při rekonstrukci koupaliště v roce 2004. To a způsob výstavby nejstarší části budovy se podepsalo na jejím stavebnětechnickém stavu, ale až do května, resp. června t.r. jsme nevěděli, do jaké míry a jak je situace vážná. Zejména proto město usilovalo získat do svého vlastnictví celou budovu. Uvědomovali jsme si, že tento léta trvající stav „péče“ o ni ohrožuje nejen budovu samotnou, ale může být hrozbou i pro ty, kteří ji užívají.

Bezprostředně poté, kdy jsme se stali výlučnými vlastníky celé budovy, jsme začali zvažovat co s ní dál a jaké opravy a úpravy je třeba provést, aby nám postupem času „nespadla na hlavu“, myšleno v té době ještě s nadsázkou. Na opravu budovy jsme chtěli využít nějaké dotace, pokud by v budoucnu byly vyhlášeny a proto jsme urychleně začali s projektovou přípravou na opravu a úpravy budovy. Projekt nelze vypracovat bez statického posouzení budovy, neboť od tohoto kroku se logicky odvíjí nejen postup při opravách a úpravách budovy, ale především možnosti jejího dalšího využití. Statik nejprve posoudil část budovy, ve které se nachází bývalá sauna a část šaten fotbalistů v 1.NP a restaurace, tzv. „MUSIC CLUB“ ve 2.NP. Přístavba z 80.let dopadla ještě dobře, mnohem horší to bylo s původní budovou. Dle vyjádření statika nevyhovovala únosnost stropu nad 1. NP ani pro vlastní váhu konstrukce a nebezpečí zborcení stropu při dalším užívání je proto velmi vysoké.

O stavu celé stavby jsme si nedělali iluze, ale takový výsledek jsme přece jen nečekali. Proto jsme ihned informovali nájemkyni paní K.H. o tom, že s okamžitou platností nesmí být prostory MUSIC CLUBU využívány. Možné ohrožení návštěvníků restaurace a zejména mladých lidí na pořádaných diskotékách bylo velmi vysoké a bylo nezbytné jednat rychle. Asi žádný rodič by nám neodpustil, pokud by jeho dítě bylo zraněno, popřípadě přišlo o život v důsledku pochybení ze strany města. O nic lépe nevyšel ani statický posudek zbytku budovy. Hlavní problém byl v tom, že při výstavbě bylo jako materiál použito v podstatě vše, co se někde našlo, lehce získalo a alespoň vzdáleně podobalo tomu, co mělo být na stavbě použito. Takže třeba místo železných překladů máme nějaké staré kolejnice, neidentifikovatelné kusy železa apod., jak zjistil statik v místech provedených sond. Požadavkům na statiku vyhověla jen ta část, kde byl při rekonstrukci koupaliště zpevněn strop, to je např. sociální zařízení koupaliště, zázemí plavčíků apod. Stav zbytku budovy včetně restaurace v 1.NP, pokladny a převlékáren koupaliště byl takový, že bez okamžitých opatření ho nebylo možno užívat.

Tuto informaci jsme získali v červnu a byli postaveni před dvě možnosti. V této sezóně neotevřít koupaliště vůbec nebo najít nějaké velmi rychlé, alespoň dočasné, provizorní řešení. To se nakonec podařilo a budovu jsme dle projektu a doporučení statika zabezpečili dřevěnými podpěrami. Nebezpečí zřícení budovy při užíváni restaurace v 1.NP, šaten fotbalistů a zázemí koupaliště proto v současné době nehrozí. Budova je však zabezpečena jen dočasně, její celkový stav je velmi tristní a město musí najít urychlené řešení co s ní bude dál. Jinak přijdeme o možnost si zaplavat na koupališti a fotbalisté využívat šatny a sociální zařízení. Uzavření restaurace v 1.NP sice sportovní využití areálu přímo neohrozí, ale i ta by našim občanům chyběla.

Jak se vyjádřil statik, provizorní zabezpečení je tak na dva, tři roky. Do té doby musí vedení města rozhodnout co dál, své rozhodnutí zrealizovat a především na něj najít peníze. Nebude to lehký úkol, ale věřím, že to všichni společně nějak zvládneme. Občany samozřejmě budeme o všech dalších krocích, přijatých opatřeních a rozhodnutích informovat.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]