Z dopisu od České inspekce životního prostředí

Dne 30.8.2016 obdržela Česká inspekce životního prostředí  Váš email ve věci problematiky měření zápachu v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší u společností ITT Holdings Czech Republic  s.r.o.  a Brembo Czech s.r.o. působících v průmyslové zóně Ostrava – Hrabová.

ČIŽP se problematikou zápachu u obou společností již zabývala.

ITT Holdings Czech Republic  s.r.o.

V roce 2014 bylo provedeno technické opatření, kdy byl instalován systém zvlhčování vzduchu, kde je voda nosným médiem pro speciální přípravek, který je určen pro neutralizaci zápachu na molekulární bázi na pecích k vytvrzování brzdových destiček.

Brembo Czech s.r.o.

U této společnosti řeší inspekce opakované podněty na zápach. Avšak přímé porušení zákona o ochraně ovzduší nebo integrované prevence nebylo zjištěno.  Na základě vzájemných jednání  mezi provozovatelem a inspekcí zpracovává v současnosti provozovatel soubor opatření na snížení pachové  zátěže.

S pozdravem  Radomír Štěrba

Ing. Štěrba Radomír
Vedoucí oddělení ochrany ovzduší
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Ostrava

tel. +420 595 134 141
www.cizp.cz
Elektronická podatelna: www.cizp.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]