Zápis z jednání kulturní komise – 13.9.2016

Zápis č. 2016/06 z jednání kulturní komise konané dne 13. září 2016 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Jochec F., Houžvička M.
Omluveni: Orkáč R., Kročková V.

Návrh programu:

  • Podzimní aranžmá (5.10.)
  • Beseda o bylinách (8.11.)
  • Vypouštění lampiónů (16.11.)
  • Rozsvícení stromu (27.11.)
  • Ples – objednávka – dopisy s žádosti o sponzorský dar do tomboly
  • Vánoční koncert (18.12.)
  • Různé

Ad 1) Podzimní aranžmá

p. Houžvička vyhotoví plakát na tuto akci a předá p. Jochecovi do 25.9.2016 k vyvěšení. P. Kročková zajistí materiál pro aranžmá. P. Tajchmanová (ÚMOb) zajistí zpřístupnění zasedací místnosti od 16.00 hod.

Ad 2) Beseda o bylinách

p. Orkáč vyhotoví plakát na tuto akci a předá p. Jochecovi do 28.10.2016 k vyvěšení a doplní konání této akce na webové stránky obce. P. Tajchmanová (ÚMOb) zajistí zpřístupnění zasedací místnosti od 16.00 hod.

Ad 3) Vypouštění lampionů

Bude řešeno na příští schůzce za účasti p. Orkáče

Ad 4) Rozsvícení stromu

P. Houžvička jedná o ceně za montáž a demontáž osvětlení vánočního stromu. Jedna nabídka již byla radě předložena. Výsledek jednání předloží radě městského obvodu k rozhodnutí. P. Kopitzová zajistí vystavení objednávky na doprovodný program.

Ad 5) Ples – objednávka – dopisy s žádosti o sponzorský dar do tomboly

P. Kopitzová zajistí u p. Tajchmanové (ÚMOb) vystavení objednávky na pronájem sálu v K-TRIU a objednávku na hudební vystoupení. (p. Houžvička zjistí cenu za pronájem pro příští rok) P. Kopitzová zašle k podpisu starostovi dopisy se žádostí o sponzorský dar pro organizace, které požadují tyto žádosti do konce října.

Ad 6) Vánoční koncert
Objednávka je vystavena, organizační bude řešeno na příští schůzce.

Ad 7) Různé

Všichni členové kulturní komise si připraví návrhy akcí pro rok 2017, pokud možno i s cenovou nabídkou. Na další schůzce bude sestaven program kulturní komise pro rok 2017 s rozpočtem, který bude zahrnut do rozpočtu obce. Dále bude sestaven přibližný program pro konání oslav 720 let Hrabové a to hlavně ve vztahu k finančním prostředkům, které si bude KK pro tuto akci z rozpočtu obce nárokovat.

Další schůze 11.10.2016 v tradičních 17.00 hod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]