Vývoz odpadu

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12:00 hod. – 17:00 hod. ve dnech 17.10. – 19.10.2016 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Umístění:

 • dne 17.10. ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • dne 18.10. ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • dne 19.10. ul. Šrobárova (u výměníku MST)

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad apod.

VÝVOZ ODPADU

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 17.10. – 20.10.2016 (přistavení a odvoz během dopoledne) přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ SOKOL Hrabová)
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměniku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V.Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie apod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]