Jednání bytové komise – 19.9.2016

Dne 19.9.2016 proběhlo jednání bytové komise. Na svém jednání komise projednala Směrnici č. 2/2016, zpracovanou Odborem financí a správy majetku ÚMOb Hrabová.

Směrnici, která vydává mimo jiné zásady pro výměnu vnitřních zařízení bytů a nebytových prostor, rozlišení úhrad nákladů na opravy zařizovacích předmětů v bytech a provádění stavebních úprav a podmínky pro předání bytu a nebytových prostor nájemcem zpět pronajímateli pro bytové domy svěřené Městskému obvodu Hrabová, doporučila bytová komise Radě městského obvodu Hrabová ke schválení.

Milan Orkáč
Předseda bytové komise

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]