Z jednání kontrolního výboru – tentokrát na „byťáku“ 1.11.2016

Kontrolní výbor se tentokrát sešel na Šídlovci v kanceláři správy bytového fondu obce, za účasti referentek ÚMOb Hrabová.

Nejdříve proběhla rekapitulace stavu počtu bytů, kdy obec spravuje celkem 223 bytů, z toho jeden bude prodán v dražbě počátkem roku 2017 a byt, kde původně bydlel školník bude přestavěn za účelem rozšíření školní družiny.

Poté se kontrolní výbor věnoval způsobu převzetí a evidence konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytových jednotek. Při převzetí bytového fondu byly informace předány Realitní agenturou CITY pouze v listinné podobě. Původní bylo přislíbeno, že všechny údaje budou z papírové podoby přeneseny do nově zakoupeného systému (přenos dat zajišťovala brigádnice najatá bývalým tajemníkem úřadu). Kontrolní výbor však zjistil, že jsou přenesena jen ta data, která slouží pro vyúčtování, případně jsou uváděna v evidenčním listu. Což osobně považuji za závažný nedostatek a nedůslednost v zadání úkolu a kontrole zaměstnanců, kteří měli migraci dat provést. Pro lepší evidenci, orientaci, ale také plánování běžné údržby a jmenovitých akcí je bezpodmínečně nutné doplnit do systému všechna data týkající se evidence konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů.

Dále kontrolní výbor zjistil absenci systému v evidenci a vymáhání pohledávek z dlužného nájemného, kdy s pohledávkami se pracuje cca 1x za dva měsíce. Na místě bylo pracovnicí úřadu přislíbeno zpracování jednoduché statistiky pohledávek po splatnosti a také rozlišení na ojedinělé případy a chronické neplatiče. Kontrolní výbor doporučuje vypracování směrnice pro práci s pohledávkami.

Můj osobní názor je takový, že zaměstnankyně vykonávají práci s nejlepším vědomím a svědomím, chybí však kontrola a jasné formulování úkolů a potřeb ze strany vedení úřadu.

Jan Šumbera (hnutí Ostravak, člen kontrolního výboru)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]