Zápis č. 3/2016 z jednání komise letopisecké – 1.11.2016

Zápis č. 3/2016 z jednání Komise letopisecké Rady městského obvodu Hrabová konané dne 1. listopadu 2016 od 16.00 v Ostravě-Hrabové.

Přítomni: Igor Trávníček (starosta), Ing. Bohumil Rundt (místostarosta), Bc. Martin Slepička (předseda), Mgr. Markéta Orkáčová (člen), Mgr. Jaroslav Michalkovič (člen), Mgr. Jana Tajchmanová, DiS. (vedoucí odboru), Mgr. Ivo Šupčík

Komise letopisecká RMOb Hrabová:

  1. Se rozloučila s panem Mgr. Jaroslavem Michalkovičem a poděkovala mu za jeho dlouholeté působení v letopisecké komisi a vytváření každoročních kronikářských záznamů a doporučuje udělit panu Mgr. Jaroslavu Michalkovičovi dar … jako poděkování za jeho dlouholetou činnost.
  2. Bere na vědomí žádost pana Mgr. Jaroslava Michalkoviče odstoupit z funkce člena letopisecké komise z rodinných důvodů k 15. listopadu 2016 a doporučuje jmenovat pana Mgr. Ivo Šupčíka od 15. listopadu 2016 kronikářem městského obvodu Hrabová s povinností předložit jednou ročně letopisecké komisi kronikářský záznam za uplynulý kalendářní rok dle struktury navrhované letopiseckou komisí do 30. června následujícího roku za každoroční odměnu … a doporučuje jej od 15. listopadu 2016 jmenovat zároveň členem letopisecké komise.
  3. Předložila kronikářské záznamy za rok 2015 ke schválení RMOb Hrabová.
  4. Projednala strukturu a zpracování kronikářských záznamů za rok 2016.
  5. Se seznámila s plánovanou obměnou nástěnek na ÚMOb Hrabová k hrabovské historii.
  6. Projednala přípravy na výstavu hrabovských kronik dne 1. a 2. září 2017 včetně zajištění odborného dozoru a seznámila se s požadavky na zapůjčení archiválií z Archivu města Ostravy.
  7. Projednala odevzdání Pamětní knihy obce Hrabové 1990–2006 do Archivu města Ostravy po výstavě hrabovských kronik konané 1. a 2. září 2017.
  8. Se seznámila s vytvořením CD „Pamětní kniha obce Hrabové 1990–2006“ pro potřeby ÚMOb Hrabová a členů komise.
  9. Projednala plánovanou přednášku Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D., k počátkům a nejstarším dějinám Hrabové dne 1. září 2017.
  10. Předložila RMOb Hrabová návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu Hrabová ve výši 5000 Kč určených k pokrytí plánovaných akcí letopisecké komise v roce 2017.

Zapsal: Martin Slepička, předseda komise

V Ostravě-Hrabové dne 1. listopadu 2016

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]