SOS tlačítko a kamerový systém pro tramvaje

Ostravský dopravní podnik zvyšuje bezpečnost: SOS tlačítko a kamerový systém pro tramvaje
Ostravský dopravní podnik neustále zkvalitňuje své služby a přináší další novinky v podobě unikátního SOS tlačítka a kamerových systémů v tramvajích. Obě novinky zapadají do aktuální strategie Chytrá a přátelská doprava pro Ostravu a naplňují její cíle v její oblasti „bezpečí“.

Dopravní podnik Ostrava vlastními silami vyvinul, vyrobil a ve spolupráci s Městskou policií Ostrava zprovoznil unikátní zařízení, které přinese cestujícím vyšší míru bezpečí při cestování ve vozidlech MHD. SOS tlačítko je umístěno uprostřed tramvaje na dobře dostupném místě a slouží pro přímé přivolání policejní, případně zdravotní pomoci v případech napadení, výtržnictví, akutního zdravotního problému nebo jiné nebezpečné situace, ke které může při jízdě veřejným dopravním prostředkem dojít. Tlačítko je napojeno přímo na Městskou policii Ostrava, a tak se při jeho použití volajícímu ozve přímo operační pracovník městské policie, stejně jako při zavolání na linku 156.

První SOS tlačítko bylo instalováno do středněkapacitní tramvaje Vario LF2, ev. č. 1402, která je pro znásobení efektu zvýšení bezpečí vybavena také kamerovými systémy. „Právě v kombinaci těchto dvou bezpečnostních prvků, tedy SOS tlačítka a kamerových systémů ve vozidlech, vidíme zvýšení bezpečí ve vozidlech skokovým způsobem. Pokud se nám ve zkušebním provozu tlačítko projeví jako spolehlivé a účinné, budeme jej od příštího roku instalovat do dalších vozidel vybavených kamerovými systémy“, uvedl k tématu Daniel Morys, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava, s tím, že náklady na instalaci v jednom vozidle činí cca 16 tisíc Kč.

Další novinkou v této oblasti jsou moderní kamerové systémy. Celkem 295 kamer bylo v průběhu měsíce října instalováno v 66 tramvajích a 6 trolejbusech. Smyslem tohoto opatření je prevence proti vandalismu a protiprávnímu jednání na jedné straně a možnost přispět důkazním materiálem v případě odhalení pachatele na straně druhé. Náklady na instalaci kamer se blíží 6 milionům korun. Až 85 % nákladů je hrazeno z Programu švýcarsko-české spolupráce, zbytek z rozpočtu města Ostravy. Záznamy z kamer mohou být poskytnuty pouze Policii ČR v rámci šetření konkrétní události.

Obě představené novinky jsou dalšími aktivitami, které ostravský dopravní podnik ve spolupráci s vedením města Ostravy koná s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb veřejnosti.

Zdroj:
Dopravní podnik Ostrava a.s.; www.dpo.cz
Dopravní infocentrum, T 597 608 508; E [email protected]

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Kamery mají obrovský význam zejména ve druhých vozech tramvají a důkaz, který může usvědčit vandaly. Instalace popsaného tlačítka je ale v době, kdy každý řidič vozidla MHD má vysílačku a každý cestující mobil, jen důsledek patologické představy jednoho člověka na radnici, že MHD je něco, kde se člověk jen ušpiní a někdo ho oloupí. Asi by mu prospělo, kdyby MHD aspoň někdy použil. Možná by se mu pak nelíbilo třeba sedění na dřevěných sedadlech v neklimatizované tramvaji.

[email protected] [email protected]