Aktuální informace z Charity Ostrava

Rád bych Vás požádal o zveřejnění informací občanům vašeho městského obvodu (obce, města) v následujícím vydání vašeho tištěného zpravodaje nebo na webových stránkách.

Rádi bychom občany požádali o pomoc pro Šatník Charity Ostrava, informovali  o připravovaném bezplatném semináři s názvem „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“  pořádaném 15. 12. 2016 od 14 h, na benefiční hudební setkání Dárek Jam 12. 12. 2016 od 19 h nebo k účasti na Tříkrálové sbírce počátkem ledna 2017.

Děkuji za Vaši pomoc s propagací aktivit Charity Ostrava.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností 


Žádost o šatstvo pro lidi bez domova

Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je Šatník Charity Ostrava na Jeremenkově ul. v Ostravě-Vítkovicích, kde mohou lidé v nouzi na základě potvrzení sociálního pracovníka získat bezplatně nejnutnější ošacení a obuv. Zároveň zde mohou nepotřebné šatstvo a boty předat dárci, kteří se takto rozhodnou muže a ženy bez domova podpořit. Pro aktuální nedostatek vybavení Šatníku žádáme dárce o ponožky, spodní prádlo, boty a pánské bundy, rifle, mikiny a trička. Prostřednictvím služby se snažíme zajistit, aby se lidé bez domova mohli cítit důstojně a zároveň byli ochráněni před riziky života na ulici. Všem dárců děkujeme. Více o Šatníku Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/lide-bez-domova/satnik-charity-ostrava/

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 12. 2016 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-15-12-2016/

Dárek Jam na podporu lidí bez domova

Již počtvrté se sejdou ostravští muzikanti na benefiční hudební akci v klubu Modrá myš v centru Ostravy, aby podpořili ženy, muže a děti bez domova. Návštěvníci akce mohou pro klienty sociálních služeb Charity Ostrava přinést vánoční dárek formou hygienických potřeb, teplých ponožek, čepic či dalšího zimního ošacení, hraček, trvanlivých potravin apod. Hudební setkání bude probíhat 12. 12. 2016 od 19:00 h. Srdečně zveme.

Charitní Tříkrálová sbírka 2017

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2017 již po sedmnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek Tří králů – 6. 1. 2017 bude od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi. Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]