Aktuální informace z Charity Ostrava

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o zveřejnění informací  občanům vašeho městského obvodu (obce, města) v následujícím vydání vašeho tištěného zpravodaje nebo na webových stránkách. Rádi bychom vaše občany pozvali k zapojení do Tříkrálové sbírky v lednu 2017, informovali  o aktivitách v komunitním centru Gabriel pro seniory, pozvali k účasti na bezplatném semináři „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“  pořádaném 12. 1. 2017 od 14 h a požádali o pomoc pro Šatník Charity Ostrava. Texty a informační materiály připojuji v příloze.

Přeji Vám poklidné prožití adventní doby, krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.

Děkuji za Vaši pomoc s propagací  služeb a aktivit Charity Ostrava.

Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností

CHARITA OSTRAVA

Kořenského 1323/17
703 00 Ostrava-Vítkovice
T:  +420 596 787 691
M: +420 731 625 853
E:  [email protected]
W: www.ostrava.charita.cz

Charitu Ostrava a kvalitu poskytovaných služeb podpoříte zasláním DMS CHARITAOSTRAVA na číslo 87 777.
Hospic sv. Lukáše a lidi v závěru života podpoříte zasláním DMS HOSPICLUKAS na číslo 87 777.
Charitní dům sv. Františka a lidi bez přístřeší podpoříte zasláním DMS AZYLFRANTISEK na číslo 87 777.
Cena jedné SMS je 30,- Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 28,50 Kč. Více na: www.darcovskasms.cz

DĚKUJEME…!

Prosím, pomyslete na naše životní prostředí dříve, než si vytisknete tento dokument.


Charitní Tříkrálová sbírka 2017

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 15. ledna 2017 již po sedmnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za finanční podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek Tří králů – 6. 1. 2017 bude od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/

Děkujeme za podporu služeb pro lidi v nouzi.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2017 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto projekty:

 1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 120 000 Kč
 2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy – 130 000 Kč
 3. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v rámci provozu služeb sociální prevence (Charitní středisko M. Magone – krizová pomoc, Charitní středisko sv. Lucie – sociální rehabilitace) – 90 000 Kč
 4. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava – 10 000 Kč
 5. Přímá hmotná hum. pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov – 25 000 Kč
 6. Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy –
  15 000 Kč
 7. Dofinancování venkovního sociálního zařízení táborové základny pro ohrožené děti a mládež z Charitního střediska M. Magone v Charitním domě sv. K. Boromejského v Podolánkách – 70 000 Kč
 8. Dofinancování hydroizolace a rekonstrukce vstupu v Charitním domě sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů – 500 000 Kč
 9. Dofinancování rekonstrukce a vybavení vstupních prostor v Charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří – 100 000 Kč
 10. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie – sociální rehabilitace – vybavení startovacích bytů – 72 000 Kč
 11. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra – 180 000 Kč

Nabídka aktivit pro seniory v charitním komunitním centru

Posláním Charitního střediska Gabriel – komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociální služby přispět ke snížení osamělosti a k udržování soběstačnosti a samostatnosti seniorů. V rámci aktivit střediska nabízí Charita Ostrava aktivizační programy, jako jsou výtvarné činnosti, kurzy práce na PC, přednášky a besedy, vernisáže atd. Pro zájemce o anglický jazyk je připraven každou středu v 9:30 – 11:30 h kurz pro „věčné začátečníky“ a mírně pokročilé studenty. Podrobný program komunitního centra na webu: www.ostrava.charita.cz nebo na kontaktech tel.: 599 527 590 nebo 737 610 758, e-mail: [email protected]

Bezplatný seminář Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 12. 1. 2017 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-12-1-2017/

V šatníku schází teplé oblečení pro lidi bez domova

V Šatníku Charity Ostrava na Jeremenkově ul. v Ostravě-Vítkovicích, mohou lidé v nouzi na základě potvrzení sociálního pracovníka získat bezplatně nejnutnější ošacení a obuv. Zároveň zde mohou nepotřebné šatstvo a boty předat dárci, kteří se takto rozhodnou muže a ženy bez domova podpořit. Pro aktuální nedostatek vybavení Šatníku žádáme dárce o ponožky, spodní prádlo, boty a pánské bundy, rukavice, čepice, rifle, mikiny, trička. Prostřednictvím služby se snažíme zajistit, aby se lidé bez domova mohli cítit důstojně a zároveň byli ochráněni před riziky života na ulici. Všem dárcům děkujeme. Více o Šatníku Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/lide-bez-domova/satnik-charity-ostrava/

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]