Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (4/4)

V tomto příspěvku vám přinášíme závěrečný čtvrtý díl materiálu z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (1/4)

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (2/4)

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (3/4)

24. 4. 1959

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem

…Po další úvaze, že když jsou na projektu výstavby mostu zainteresovány dva okresy musí iniciativu převzíti úřad zemský, zajel sem do Brna na zemský úřad k přednostovi vlad. radovi Matějovi s prosbou, aby zadávací řízení provedl.

Tam jsem našel nový demokratický inteligent. kurs jednání a praktických znalostí postupu k cíli. Byl přítomen také přednosta vodohospodářských staveb Inž. R. Poláček s nímž jsme během války zdokonalovali náš meliorační plán.

A tak jsme první sestavili seznam veřejných zájemců na stavbě mostu, potom anketu těchto na radnici v Ostravě a její program. Zvláště jsem přijal poučení jak se mají při anketě chovati zástupci obce a okresu.

Hned po příjezdu domů jsem oznámil místostarostovi obce, aby zabezpečil účast na anketě, která bude v Ostravě na radnici alespoň dvou členů obec. rady a já že budu účasten jménem okresu. Začátkem třetího týdne na to jednoho dne dopoledne o 9 hod, přišel za mnou na pole, kde jsem pracoval, se vzkazem, abych ihned jel do Ostravy na radnici k jakési schůzi, že už tam na mne čekají. /To mi vyřizoval obec. posel/. Od obce tam není nikdo a starosta je v práci /Vítk. želez./ Pozn. Obec zajisté pozvání od zemského hřadu obdržela.

Co by to jiného bylo než ta anketa? Ale taková už trestuhodná nedbalost se strany veřejn. činovníků obce!

Vzal jsem kolo a jel jsem domů se umýti a převléci, a už jako o závod do Ostravy do radnice, kde velké shromáždění úřadů a zájemců trvalo na mrtvém bodě.

Vešel jsem rychle do sálu spocen rovnou k předsedajícímu předn. zemského úřadu a přednesl jsem hlasitě omluvu neúčasti obce jakož příkaz starostův /svého druhu/, abych obec zastupoval sám. Hned nato jsem mluvil o důležitosti akce přes půl hodiny.

Na to jsem musel poslouchat projevy odporu proti účastí na stavbě mostu od přítomných zástupců vratimovské továrny na buničinu, tamní obce i okresu frýdeckého. Okresní hejtman ostravský prohlásil, však že mostu je v těch místech nutně zapotřebí a že okres. zastupitelstvo už potřebnou částku na úpravu silnice mezi Hrabovou a Vratimovem odhlasovalo.

Dále projevila souhlas ostravsko-frýdlantská dráha, uhelné doly a zástupci vítkov. železáren, kteří navrhovali stavbu mostu a závod. jezu na jedněch základech jak také potom bylo provedeno. To jsme měli předem s Vítk. želet. domluveno.

Celé toto jednání trvalo 2 a půl hodiny, bylo vedeno energicky vpřed, a na konec jsem přijal řadu gratulaci k zdárnému výsledku. Most stavěly vítkovické železárny.

 

A. A.

Ponecháno v původním pravopise. Za poskytnutí materiálů děkuji paní Marii Rozehnalové a panu Ing. Bohumilu Rundtovi.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]