Zápis z jednání kulturní komise – 10.1.2017

Zápis č. 2017/01
z jednání kulturní komise
konané dne 10. ledna v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Orkáč R., Houžvička M., Jochec Fr., Kročková V.
Hosté: Tajchmanová J.

Návrh programu:

 • Novoroční koncert v kostele sv. Kateřiny
 • Ples úřadu 2017
 • Divadlo
 • Zájezd

Ad 1) Novoroční koncert v kostele sv. Kateřiny

 • Plakáty předány p. Jochcovi
 • P. Kopitzová požádá o vyhlášení akce rozhlasem
 • P. Tajchmanová zajistí květiny pro účinkující

Ad 2) Obecní ples

Plakáty zajistí Orkáč R. do 15.1.2017, vylepení plakátů Jochec F.

 • Vyhlášení místním rozhlasem zajistí Kopitzová V.
 • Tajchmanová J. bude prodávat vstupenky, zašle členům KK seznam již předaných sponzorských darů, zajistí 4 bločky do tomboly.
 • Prodej bude vstupenek zahájen 16.1.2017.
 • Schůzka k plesu bude 6.2.2017 v 16.00 na ÚMOb Hrabová.

Ad 3) Divadlo

 • Kročková V. obdržela vstupenky, jejich prodej bude zahájen dne 23.2.2017.
 • Vstupenky jsou určeny pro občany Hrabová seniory (65 let).
 • Vstupenky budou prodány za 100 Kč, proti podpisu. Seznam bude přílohou vyúčtování.
 • Plakáty zajistí Orkáč R. do 28.1.2017, vylepení plakátů Jochec F.

Ad 4) Zájezd

 • Kročková V. potvrdila exkurzi s Mgr. Jarmilou Podhornou v zahradě „Naděje“ v Brodku u Konice dne 13.5.2017.
 • Houžvička M. projedná hromadný vstup na hrad Bouzov a do Loštic

Další schůze 6.2.2017 v 16.00 hod. na ÚMOb Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]