Jeden z podzimních hrabovských honů

Dne 26. listopadu 2016 proběhl jeden z podzimních hrabovských honů na drobnou zvěř organizovaný místním Mysliveckým spolkem Hrabová.

Členové hrabovského mysliveckého sdružení a další pozvaní hosté se pod vedením předsedy mysliveckého spolku pana Ing. Bedřicha Chlupatého a hospodáře Tomáše Šustra sešli již před osmou hodinou ranní ve zdejší myslivně, odkud se přesunuli na místa honitby na katastru Hrabové u řeky Ostravice, Lyčkova statku a polích v místech bývalých rybníků na horním konci obce. Při honu sloužícím jako regulace přemnožené drobné zvěře bylo uloveno dvanáct zajíců, čtyři bažanti a dvě divoké kachny. Po odtroubení honu čekal na myslivce vydatný oběd a bohatá tombola.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]