Básnička – Procházka

Hrabová.Info sice neslaví žádné jubileum, ale proč čekat se zveřejněním další básně Věrky Kročkové na nějaké výročí?;-) Minulá báseň se nejen uchytila, ale dokonce byla zveřejněna i v Hrabovských listech. Tentokrát je báseň doplněna i o fotografie.

Procházka – Věra Kročková

Vzala jsem foťák a vyšla ven.
Zas jeden mrazivý lednový den.

Sníh vrže pod botou, jemně se třpytí.
Sluneční paprsky vybízí k bytí.

Cestou ke hřbitovu pěkně se šinu.
Pak dál pod dálnici a na pěšinu.

Ikdyž je velký mráz sluníčko láká…
Dovede zahřát snáz-i bez “panáka”.

A přímo na nadjezd nohy mě vedou,
kde pole, stromy jsou kroky mé svedou.

Přes čočku foťáku často se dívám,
starost i žal v srdci tiše ukrývám.

Myslivna zčmáraná-zvláštní to “umění”…
Není to lidičky moc pěkné k vidění.

A pak jsem spatřila-tam, mezi dálnicí
ubohé stádečko srneček ležící.

Pohled mi ustrnul. Studánka? Hrůza!
Remízek? Vývraty! Plasty a blůza…

Těžko se odchází, akáte nádherný..
Ty jsi tu jediný, zeleně zbarvený.

Břečťan ti ozdobil vrásčitou kůru.
Koruna vznešená – pohlédni vzhůru.

A nazpět přes pole okolo lipek
přeběhl zajíc, pár bažantích slípek.

Slunce už zapadá, šero se vkrádá.
Ke spánku tiše se všecko ukládá.

(Jestlipak studánku viděla Rada?
Stav její žalostný opravu žádá… )


Fotky jsou na Flickru:

2 Komentáře

  1. Petr Halfar říká:

    A teď mi, prosím, prozraďte, kde ta dotyčná studánka skutečně je. :o)

  2. Zdeněk Kander říká:

    Zdravím – zkuste pod mým jménem na google+ nalézt fotografickou dokumentaci k příslušnému tématu, tam je uvedena dokumentace této zajímavé lokality v poněkud příjemnějším světle tak jak jsem ji zachytil. k této lokalitě se váže i zajímavý archeologicky nález, který jsem uvedl na infu. Lokalita je také uvedena na videu pod názvem Akacia a najdete ji také na mých stránkách.

    zdeněk kander

[email protected] [email protected]