Průzkum veřejného mínění na téma Dopravní podnik Ostrava

88 % respondentů doporučuje používat městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Průzkumy veřejného mínění se stanou pravidelnou součástí marketingových aktivit Dopravního podniku Ostrava.

Dopravní podnik Ostrava provedl v prosinci loňského roku ve spolupráci s agenturou Respond rozsáhlý průzkum veřejného mínění zaměřený na vnímání své značky a nabízených služeb. Průzkum přinesl zajímavé výsledky v řadě zkoumaných oblastí. 800 respondentů odpovídalo na dotazy především z oblasti přepravních návyků, tarifu, nabídky spojení a kvality poskytovaných služeb. „Naši cestující jsou důvodem naší existence, a proto chceme prostřednictvím takových průzkumů znát jejich názory“, sdělil Daniel Morys, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava. V průzkumu bylo výrazně pozitivně hodnoceno sloučení tarifních zón na území města, dále novinky v podobě platby jízdného kartou nebo informace ve vozidlech a na zastávkách. Management firmy je spokojen také s výsledkem hodnocení záměru stavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě. V porovnání s předchozími staršími průzkumy však vyplynula spíše stagnace v celkovém vnímání Dopravního podniku Ostrava. Vedení společnosti to bere jako výzvu, a proto průzkum v obdobném rozsahu zopakuje přesně za rok s tím, že očekává zlepšení stavu.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]