Osadní výbor v Hrabové nebude

Zastupitelstvo se dnes na svém jednání usneslo, že nesouhlasí se zřízením osadního výboru Šídlovec. Nevím, jestli jsem ten pravý, kdo to může komentovat, ale nedá mi to, protože si myslím, že přijaté usnesení není pro nikoho prohrou.

O podané žádosti na zřízení osadního výboru jsem se oficiálně dozvěděl, až když mi tajemník úřadu zaslal program jednání zastupitelstva ke zveřejnění. Mimochodem, dodatečně srdečně děkuji tajemníkovi, že poslal program v textové formě, nikoliv naskenované v PDF. Je v tom obrovský rozdíl;-) Kdo sleduje situaci v Hrabové, toho však šestý bod programu nepřekvapil: “Projednání žádosti o zřízení osadního výboru Šídlovec.”

Chyba č. 1: Je to pozdě, když se o takové žádosti dozvídáme až po jejím podání, respektive až když o tom má jednat Zastupitelstvo.

Osobně si myslím, že každý z nás si nejprve řekl, že je to naprostá hloupost! Mnoho z nás mohlo být ovlivněno “kampaní” proti novým parkovacím místům na Šídlovci, kterou mají na svědomí i žadatelé o zřízení osadního výboru. Chyba č. 2: Nikomu se nelíbila ta agrese některých lidí, která byla navíc poháněna nesprávnými informacemi.

Pomyslnou chybou č. 3 by mohla být i forma subjektu, který měl vzniknout (osadní/místní výbor). Opravdu si někdo myslí, že se dá Hrabová jednoduše rozdělit na “osady”? Pokud ano, tak že je Šídlovec nějak “utlačován” či “opomíjen” a měl by ho někdo při jednáních “zastupovat” a bojovat za něj více než za jiné “osadní části”? Není to názor z mé hlavy, ale souhlasím, že osadní výbor by si zasloužil Žižkov, ten je totiž opravdu opomíjen, nikoliv však Šídlovec.

Přesto všechno si myslím, že je úžasná zpráva, že se našli lidé, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat ostatním. Nakonec jsem se snažil tuto skupinu lidí podpořit, protože jsem si vzpomněl na boj za lepší Hrabovské listy a tehdejší žádost na zřízení redakční rady jako výboru. Byla to také nevhodná forma subjektu a rovněž nás podporovalo velmi málo lidí. Ruku na srdce – nepomohl nakonec ten boj něčemu? Pomohl! Už rok máme nejlepší radniční periodikum v širokém okolí. Především to je zásluhou Petra Žižky a Milana Slívy jr. – tímto Vám přátelé děkuji. Je to celé složitější, ale hlavní zprávou je, že přestože nebyl tehdy zřízen výbor, podařilo se najít cestu, která vedla k touženému cíli.

Podobné cíle mají i někteří občané Šídlovce – boj za lepší Šídlovec! Rozjel se vlak a právě dojel do první zastávky, nyní je jen potřeba přehodit vyhýbku a může jet vesele dále…

Občanský zákoník: Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Prátelé, výhodou je, že se nemusíte doprošovat něčí podpory a navíc ještě můžete požádat na svou činnost příspěvek od obce… . Určitě se Vám mimo jiné podaří získat peníze na zajištění vašich cílů…

Hodně štěstí…

PS: Inspiraci máte – “Zkrášlovací spolek JIHAN”

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]