Přehled členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová v letech 1990–2017

V přehledu jsou uvedeni všichni členové Zastupitelstva městského obvodu Hrabová od vzniku statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová dne 24. listopadu 1990 do současnosti. U členů zastupitelstva je uváděna funkce a politická strana (hnutí, sdružení), za níž byli do zastupitelstva zvoleni.

1990–1994       Ing. Bohumil Rundt, starosta, člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       Břetislav Stárek, zástupce starosty, člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       Ing. Rostislav Gavlas, zástupce starosty, člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       Petr Balušek st., člen rady, člen zastupitelstva, Československá strana lidová
1990–1994       Ing. Milan Franz, CSc., člen rady, člen zastupitelstva, Občanské fórum
1990–1994       Jan Lyčka, člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       Anna Svobodová, člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       Jiřina Peterová, člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       Ing. Ondřej Kander, člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       doc. Ing. Antonín Vítek, CSc., člen zastupitelstva, Sdružení nezávislých kandidátů
1990–1994       Ing. Přemysl Tardy, člen zastupitelstva, Občanské fórum
1990–1994       PhDr. Renata Macurová, člen zastupitelstva, Občanské fórum
1990–1994       Ing. Radouš Holuša, člen zastupitelstva, Občanské fórum
1990–1994       Ing. Pavel Svoboda, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
1990–1994       JUDr. Vladimír Malarz, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy

1994–1998       Ing. Bohumil Rundt, starosta, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1994–1998       Ing. Tomáš Zych, zástupce starosty, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1994–1998       Ing. Vladimír Slavík, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1994–1998       Břetislav Stárek, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1994–1998       Petr Balušek st., člen rady, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

1994–1998       doc. Ing. Antonín Vítek, CSc., člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana (nezávislý kandidát)
1994–1998       Ing. Helena Šupčíková, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1994–1998       Miloš Vydržel, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1994–1998       Ing. Oldřich Kander, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1994–1998       Ing. Věra Chlupatá, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1994–1998       Emilka Foltová, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1994–1998       František Jamnický, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1994–1998       Ing. Jiří Marmol, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
1994–1998       Pavel Mutina, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
1994–1998       Ing. Jiří Svoboda, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická

1998–2002       Ing. Bohumil Rundt, starosta, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1998–2002       Ing. Tomáš Zych, zástupce starosty, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1998–2002       Libor Lyčka, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1998–2002       Ing. Jiří Svoboda, člen rady, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
1998–2000       Petr Balušek st., člen rady, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, zemřel dne 23. srpna 2000
1998–2002       Ing. Bedřich Chlupatý, člen rady od 20. září 2000, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1998–2002       Ing. Helena Šupčíková, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1998–2002       Ing. Petr Toř, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1998–2002       Jiří Stárek, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
1998–2002       Ing. Miloš Nováček, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
1998–2002       Ing. Vladimír Petana, CSc., člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
1998–2002       Ing. Jan Dvořák, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
1998–2002       Ing. Věra Chlupatá, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1998–2002       Pavel Mutina, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
1998–2002       Ing. Jiří Marmol, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
2000–2002      Mgr. Jiří Slepička, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, členem zastupitelstva po úmrtí Petra Baluška st. od 23. srpna 2000

2002–2006       Ing. Bohumil Rundt, starosta, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2002–2006       Ing. Tomáš Zych, místostarosta, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2002–2006       Libor Lyčka, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2002–2006       Ing. Bedřich Chlupatý, člen rady, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2002–2006       Ing. Vladimír Petana, CSc., člen rady, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2002–2006       Mgr. Rostislav Naď, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2002–2006       Jiří Stárek, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2002–2006       Mgr. Eva Gavlasová, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2002–2006       Ing. Dalibor Horák, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2002–2006       Ing. Jiří Svoboda, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2002–2006       Ing. Jan Dvořák, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2002–2006       Pavel Balušek, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2002–2006       Anna Svobodová, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2002–2006       Pavel Mutina, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
2002–2006       Ing. Milan Orkáč, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy

2006–2010       Mgr. Rostislav Naď, starosta, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2006–2010       Ing. Bohumil Rundt, místostarosta, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2006–2010       Libor Lyčka, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2006–2010       Ing. Bedřich Chlupatý, člen rady, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2006–2010       Ing. Vladimír Petana, CSc., člen rady, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2006–2010       Ing. Tomáš Zych, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2006–2010       Bc. Alica Dehnerová, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2006–2010       Ing. Rudolf Dudic, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2006–2010       Ing. Zdeněk Novotný, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2006–2010       Ing. Jan Dvořák, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2006–2010       Milan Pospěch, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2006–2010       Pavel Balušek, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2006–2010       Ing. Milan Orkáč, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
2006–2010       Zlata Klenková, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy
2006–2010       Mgr. Štěpán Raška, člen zastupitelstva, Strana zelených

2010–2014       Mgr. Rostislav Naď, starosta, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2010–2014       Ing. Jan Dvořák, místostarosta, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2010–2014       Libor Lyčka, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2010–2014       Ing. Rudolf Dudic, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2010–2014       Milan Pospěch, člen rady, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2010–2014       Ing. Bohumil Rundt, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2010–2014       Bc. Alica Strnišťová (roz. Dehnerová), člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2010–2014       Ing. Tomáš Zych, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2010–2014       Ing. Zdeněk Novotný, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2010–2014       Ing. Vladimír Petana, CSc., člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2010–2014       Radmila Lysáková-Balušková, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2010–2014       JUDr. Jan Skopal, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2010–2014       Petr Balušek ml., člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2010–2014       Věra Kročková, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2010–2014       Ing. Milan Orkáč, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy

2014–souč.      Mgr. Rostislav Naď, starosta do 15. prosince 2015, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2014–souč.      Igor Trávníček, místostarosta do 28. prosince 2015, starosta od 28. prosince 2015, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2014–souč.      Ing. Bohumil Rundt, místostarosta od 28. prosince 2015, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2014–souč.      Libor Lyčka, člen rady, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2014–souč.      Petr Balušek ml., člen rady, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2014–souč.      Milan Pospěch, člen rady, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2014–souč.      Mgr. Alica Strnišťová (roz. Dehnerová), člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2014–souč.      Petr Novák, člen zastupitelstva, Občanská demokratická strana
2014–souč.      Ing. Jan Dvořák, člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2014–souč.      Ing. Vladimír Petana, CSc., člen zastupitelstva, Česká strana sociálně demokratická
2014–souč.      Ing. Bedřich Chlupatý, člen zastupitelstva, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2014–souč.      Mgr. Jan Šumbera, člen zastupitelstva, Ostravak
2014–souč.      Ing. Květoslava Hrabovská, člen zastupitelstva, Ostravak
2014–souč.      Vladislava Kopitzová, člen zastupitelstva, Změna pro Ostravu
2014–souč.      Ing. Milan Orkáč, člen zastupitelstva, Komunistická strana Čech a Moravy

5 Komentáře

 1. Petr Halfar říká:

  Prosím, opravte = u JUDr. Vladimíra Walarze je správné příjmení Malarz.

  • Radomír Orkáč říká:

   Moc diky, opraveno.

  • Martin Slepička říká:

   Pokud si jej pamatujete, bude to doufám určitě správně, jen v prameni (Úřad městského obvodu Hrabová, Pamětní kniha obce Hrabové 1990-2006, s. 16) se píše JUDr. Vladimír Walarz (KSČ), člen zastupitelstva.

   Problém však spíše bude, kdy jej v zastupitelstvu nahradil Ing. Jiří Marmol (KSČ), neboť v Hrabovských listech (Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová v letech 1991-1994, Hrabovské listy, 1994, č. 4, s. 1) se píše Ing. Jiří Marmol (KSČ), člen zastupitelstva, a nikoli pan Malarz, ten vůbec uveden není. Nehledě na to, že celý článek má špatně uvedeno volební období, to bylo 1990-1994 (ustavující schůze zastupitelstva 8. 12. 1990 v hostinci U Lípy), což snižuje důvěryhodnost takového článku. Navíc situaci komplikuje fakt, že Hrabovské listy začaly vycházet až roku 1992, v kronice se o změně nepíše a internetové stránky volby.cz vůbec výsledky z roku 1990 pro Hrabovou neuvádějí. Bude nutné se v tomto případě zeptat pamětníků. Další léta jsou na tom snad lépe, pokud lze však věřit Hrabovským listům v příslušném povolebním čísle.

 2. Petr Žižka říká:

  Určitě je správně Malarz – tak, jak je opraveno. Bydleli jsme ve stejném vchodu a mimochodem, pak Malarz je dlouhá léta (a tudíž úspěšným) starostou Malenovic, kam se z Hrabové odstěhoval. Děkuji moc Martinu Slepičkovi za skvělý přehled.

 3. Jan Dvořák říká:

  Připojuji se k poděkování. Zejména období 1990 – 1994 je už politický pravěk – z té doby zůstal jediný zastupitel (a je dobře, že zůstal).

[email protected] [email protected]