Pomozte vytvořit plán rozvoje obce Hrabová

Na posledním jednání zastupitelstva proběhla diskuze na téma vytvoření plánu rozvoje Hrabové. Úřad má zpracovaný investiční rozpočet na tento rok i rozpočtový výhled na léta 2018 až 2020.

Přímý odkaz na formulář

Jsou to materiály, které ale nezahrnují všechny akce a aktivity, které by Hrabovou proměnily v krásné a ideální místo k životu.

Spousta obcí zadává vytvoření „Strategického plánu rozvoje” renomovaným společnostem. K tomu účelu existuje bezpočet profesionálních firem, které takové materiály zpracovávají – ale samozřejmě ne zadarmo. Pokud se nám podaří zajistit na tvorbu takového plánu finanční dotaci, vydáme se touto cestou. Já si ale myslím, že absolutním základem takového materiálu je reflektování názorů, nápadů a připomínek obyvatel dané obce. Vytvořit takový plán systémem “od stolu” nelze. Proto Vás chci požádat o pomoc, o součinnost, o Vaše názory.

Chci, ať se zapojíte do Hrabovského plánu rozvoje. Na webových stránkách obce www.ostrava-hrabova.cz najdete formulář, kde můžete své nápady zapsat. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, byl do posledního vydání Hrabovských listů vložen anketní formulář, který můžete vhodit do schránky na budově úřadu. Vaše nápady zpracujeme a v příštím čísle Hrabovských listů vyhodnotíme. Věřím, že s pomocí Vás všech připraví úřad takové projekty, které přinesou Hrabové užitek, změnu a zpříjemní život nám všem.

Igor Trávníček, starosta

5 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Nemělo by zůstat zapomenuto, že k vytvoření strategie rozvoje obvodu bylo vedení obvodu dotlačeno opozicí.

 2. Petr Novák říká:

  Nemyslím to zle,je o tom nějaký záznam? O té opozici,která to dotlačila.

 3. Jan Dvořák říká:

  Samozřejmě: viz zápis ze ZMOb 1.3.2017, str. 3 a 4. Na tom zastupitelstvu jste ovšem byl, takže kdybyste chtěl slyšet, tak jste slyšel.

 4. Petr Novák říká:

  Připadalo mi to spíš jako diskuze vyslovení názoru,nikoli jako tlak.Ale asi to vypadá lépe když je to napsáno takto.

 5. Jan Dvořák říká:

  Vyslovení názoru to samozřejmě bylo, ale starosta se zpočátku strategickému plánu a diskuznímu fóru k němu bránil. Nemluvě o tom, že pracovní jednání nakonec starosta ukončil ve chvíli, kdy probral co chtěl probrat on (školku a halu) a na bod strategie vůbec ani nedošlo a kdybychom se neozvali, tak by už žádná další schůzka nebyla ani slíbena (slovo “bude” si netroufám napsat).

[email protected] [email protected]