Zvýšená druhová pestrost kolem nového parkoviště

A tak máme na Šídlovci o jednu rostlinu v druhové pestrosti více. Kde se vzal, tu se vzal v množství větším než malém Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) zpravidla kolem dopravní stavby Parkoviště. Výskyt je patrný z přiložených fotografií. Podrobnosti o této rostlině se zájemci dozvědí na https://cs.wikipedia.org/wiki/Laskavec_ohnutý.

Dobrá zpráva je: „Laskavec ohnutý, má výživnou hodnotu, obsahuje hodně sacharidů i bílkovin. Z mladých rostlin lze připravovat saláty nebo je upravovat jako špenát, starší rostliny již mají v listech hodně dusitanů. Semena se mohou použít jako krmivo pro drůbež, starší rostliny lze silážovat.

Špatná zpráva je: „Ve středoevropských přírodních podmínkách je tato rostlina jednoznačně klasifikována jako úporný plevel, svým množství semen dokáže v krátké době zaplevelit veliké oblasti“

Vzhledem k jeho výskytu se mohu oprávněně domnívat, že se k nám vloudil s dovezenou zeminou pro terénní úpravy po stavbě Parkoviště.

Dne 25.7.2017 se pracovníci pracovní čety ÚMOb Hrabová pustili do odstraňování křovinořezy. Počasí nic moc a tak toho záhy nechali.

Zde bych si dovolil namítnout: Proč to dělá a tedy platí Hrabová? Sebevědomý investor / objednatel / zákazník / zkrátka ten kdo platil (tj. ÚMOb Hrabová) by zcela oprávněně měl toto reklamovat u generálního dodavatele stavebních prací. V projektové dokumentaci, Technické zprávě, rozpočtu i výkazu provedených prací je zcela určitě uvedeno obnovení travnatých ploch dotčených či vytvořených stavbou. A tam bude uveden druh osiva, zřejmě parková směs či jiná obdobná. O osazení laskavcem tam zcela jistě není ani slovo.

Za své práce ve slušné stavební firmě jsem se s takovouto reklamací setkal. Statečně jsme se pokoušeli reklamaci bagatelizovat a odmítnout jako bezpředmětnou. Leč běda, prohráli jsme spor a museli se o trávu postarat do první seče. A to tam bylo jen pár rostlin lebedy, která je oproti laskavci lehce zlikvidovatelným plevelem.

Za sebe mohu říct, že o tuto druhovou pestrost nemám zájem a přeji obyvatelům Hrabové vítězství nad laskavcem ohnutým.

Jeden komentář

 1. Petr Halfar říká:

  Souhlasím v plném rozsahu.
  Zkusmo jsem zkoušel s rostlinami zápasit a světe div se, dají se velice snadno vytáhnout s celým dlouhým kořenem alá mrkev.
  Tedy…pojďme udělat brigádu alá “ukliďme Hrabovou” a sám rád přijdu pár hodin svého času obětovat vytrháváním tohoto plevele.
  Nebo by to pečlivě mohla zvládnout parta místních uklízečů a ne tyto rostliny pouze sekat?
  Na nakypřenou půdu pak možno hned zasít travní semeno.
  Takže kdy? Sobota 15:00 hod?

[email protected] [email protected]