Pozvánka na představení publikace – 1.9.2017

Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová Vás srdečně zve na představení publikace Historie obce Hrabová: dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost, které se bude konat dne 1. září 2017 od 16 hodin v prostorách sálu hrabovské hasičské zbrojnice (Paskovská č. 175/112, Ostrava-Hrabová). Po skončení akce bude od 17 hodin následovat přednáška Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D., K počátkům Hrabové ve světle písemných pramenů.

Záštitu nad publikací převzal primátor statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]