Articles written by: Hrabová.Info

Profilový obrázek

Kateřina Zieglerová: Výsledky Tříkrálové sbírky v Ostravě-Hrabové 2021

Milí občané Hrabové, tak jako každým rokem i tentokrát proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce díky pandemii COVID 19 probíhala trošku netradičně. Koledníci k Vašim domovům sice nezavítali, ale i tak se v naší obci vybralo krásných 46 446 Kč.

Restaurace Stodola: Gastro v krizi. Jsme rodinná restaurace s dvacetiletou tradicí, nemůžeme to zabalit

(patriotmagazin.cz, 12.2. 2021 Michal Šlachta) Jak restaurace, bary, kavárny či bistra zvládají boj o přežití v době pandemie? Magazín PATRIOT se rozhodl podpořit podniky v Moravskoslezském kraji v boji o přežití v době omezení fungování, věříme, že se o nich dozví více zákazníků a že zkušenosti těch úspěšnějších mohou ty ostatní inspirovat.

Hrabovský spolek MC Smíšek žádá o finanční pomoc

Pro mnohé z nás, je těžké požádat o pomoc. Nemůžeme se k tomu odhodlat, protože prosba o pomoc v našich myslích znamená přiznat neschopnost a porážku. Cítíme se zranitelnější. V oboru se pohybuji víc než 13 let. Nyní jsme na úplném konci svých sil. Pomoc státu po dalších měsíci zavření naší herny pro děti není. V tuto chvíli již začínáme propouštět své zaměstnance, jelikož nejsme schopni dostat svým závazkům […]

Daniel Nováček: Sokol byl, je a bude !!!

Rok 2020 byl, stejně tak jako pro většinu z nás, neobvyklý… Sportovní činnost, která je klíčovou činností celé TJ byla virusem Covid19 značně ovlivněna.

Daniel Nováček: Víceúčelová hala – jak je to opravdu…

Redakce Hrabová.Info: V Hrabovských listech je opakovaně k tématu víceúčelové haly uváděna spousta zavádějících a nepravdivých informací, které by Daniel Nováček rád v tomto článku uvedl na pravou míru. Článek za výbor TJ Sokol Hrabová zaslal ke zveřejnění i do aktuálního čísla Hrabovských listů.

Lahůdky Hrabová: Tento týden menší změna v rámci „Lahůdkového týdne“

Bereme objednávky i na pečivo. Objednávky jídel na tel. 731 519 476.

Hrabovské listy

Oskar Löw: Zpětná vazba k Hrabovským listům

Po nějaké době jsem přijel do Hrabové a zjistil, že opět vychází legendární Hrabovská drbna. Nikdy to nebyl žádný etalon novinařiny, ale to co předvedl pan Dvořák v listopadovém čísle mě dostalo. Tak nekoherentní text jako byl článek o Betlému s drobným exkurzem do Olomouce a zase zpět jsme dlouho nečetl.

TJ SOKOL Hrabová: Asi někomu vadíme?

Při realizované rekonstrukci toalet nám někdo záměrně škodí a působí finanční škody. Do připravené kanalizace dotyčný naházel strusku, hlínu a kamení čímž kanalizační trubku ucpal.

MŠ Bažanova: Má se realizovat koloběžkové hřiště u úřadu?

V materiálech zastupitelů se pro jednání zastupitelstva (16.12. 2020) objevil i návrh na (ne)realizaci koloběžkového hřiště u budovy úřadu. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová tak bude opět bez předchozí diskuze s občany rozhodovat o realizaci či nerealizaci již vyprojektovaného hřiště v rámci stavby „Novostavba MŠ Hrabová“ v hodnotě 576 612 Kč.

Eva Kijonková: Na bývalé haldě vyroste vodíkový H2 District

Redakce Hrabová.Info požádala paní Evu Kijonkovou, mluvčí Vítkovic a.s., aby občanům Hrabové vysvětlila, co Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding, a. s., plánuje na haldě, která s Hrabovou sousedí.