Dnes slavíme 720 let od první písemné zmínky

V listině ze dne 2. 8. 1297 vydané olomouckým biskupem Dětřichem a těšínsko-osvětimským knížetem Měškem I. Těšínským si můžeme latinsky přečíst první zmínku o Hrabové ve znění: „Ceterum illud exceptum est communiter et expressum, quod in Grabow, et in Paʐkow, et illic vbique contra bona Barutonis…“

Listina se dodnes nachází v ZA Opava, pobočka Olomouc (dále jen ZAO, pob. Ol.), Arcibiskupství Olomouc, sign. Ela4, inv. č. 939.

V minulosti se také vyskytovala mylná interpretace, že první písemná zmínka o Hrabové, která byla (nesprávně) nalezena v závěti biskupa Bruna ze Schauenburku, pochází z roku 1267; došlo avšak ke zřejmé záměně s vesnicí Hrachovec, jež je dnes součástí města Valašské Meziříčí.

Zdroj: KOSTEL SVATÉ KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ V OSTRAVĚ-HRABOVÉ, autor Martin Slepička, 2015.

2 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Ale dnes máme rok 2017, nikoli 2015, a poznání minulosti se poněkud posunulo. Oči sice můžeme zavřít, ale jednou je stejně zase musíme otevřít.

  • Radomír Orkáč říká:

   “Poznání minulosti se poněkud posunulo”: Žádnou novější publikaci nebo tezi ohledně první písemné zmínky Hrabové jsme nenašli. Pouze onu citovanou publikaci Martina Slepičky (předsedy naší letopisecké komise). Pak tady jsou přes 90 let staré myšlenky, které si za tu dobu nikdo “neobhájil”, přestože se o to historici snaží prokazatelně již minimálně 20 let.

   Nebo tys nějaké NOVÉ poznatky či publikaci po roce 2015 (kdy poznatky byly popřeny) našel? Sem s tím a otevři nám všem oči, včetně letopisecké komise, jejiž názor bys měl respektovat, jakož i my ho respektujeme.

[email protected] [email protected]