Zápis č. 2017/06 z jednání kulturní komise

Zápis č. 2017/06 z jednání kulturní komise
konaný dne 31.7.2017 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Kročková V., Orkáč R., Bollogová I.

Návrh programu:

 • Oslavy výročí vzniku obce
 • Různé

Ad 1) Oslavy výročí první písemné zmínky obce

 • Plakát je připraven, p. Houžvička zjistí náklady na tisk formátu A4 a A2, p. Bollogová připraví objednávku.
 • Plakát byl doplněn o Logo města (sponzorská smlouva), p. Bollogová zašle městu ke schválení. Dále p. Bollogová projedná s městem zapůjčení banerů 2 ks, do hasičské zbrojnice a na hřiště.
 • Malování na obličej – p. Bollogová vystaví předběžnou řídící kontrolu na 1000 Kč pro R. Baluškovou.
 • Vystoupení p. Fajfra – p. Kopitzová zajistí podklady k vystavení objednávky pro p. Bollogovou.
 • Vystoupení DH Hrabová – p. Kopitzová zajistí podklady pro vystavení objednávky pro p. Bollogovou.
 • Doprovodný program – dětský kolotoč pro nejmenší, p. Houžvička projedná volné lístky na kolotoč pro děti z družební Hrabové.
 • Občerstvení (družební Hrabová), vystavení předběžné řídící kontroly na 4 500 Kč p. Kopitzová s p. Kročkovou připraví občerstvení v prostorách ÚMObu v sobotu 2.9.2017 na 9.00hod
 • Oběd pro hosty v restauraci Ve Dvoře, p. Kopitzová projedná s provozovatelem restaurace podklady pro objednávku, p. Bollogová zajistí vyhotovení objednávky.
 • P. Kopitzová vyhotoví návrh časového programu pro družební Hrabovou (předloží písemně), projedná účast zástupců MŠ, ZŠ a kostela za účelem prohlídky ve spolupráci s úřadem.
 • P. Houžvička projedná občerstvení pro jednotlivé účinkující, předloží písemný návrh, p. Bollogová vystaví předběžnou řídící kontrolu ve výši 4 500 Kč na případné občerstvení účinkujících na p. Romana Stuchlého.
 • Schůzka ve věci rozmístění jednotlivých atrakcí, stánků a technických zařízení na hřišti proběhne dne 14.8. 2017 v 17.00 hod za účasti: p. Novák, p. Orkáč, p. Houžvička, p. Jochec – výstupem bude situace s přesným zaměřením výše uvedeného.

Ad 2) Různé

 • Plakáty na projekci Kinematografu bratří Čadíků jsou vyhotoveny, předány p. Jochcovi k vyvěšení, p. Kopitzová nahlásí provozovatelům kontakt na p. Jochce, který bude nápomocen po tech. stránce.
 • P. Kopitzová připraví vyjádření k plánované přístavbě „Kulturního domu“ za KK, členové KK budou s tímto seznámeni a mohou připojit další případné své návrhy.

Další schůze 24.8.2017 v 16.00 hod. v budově ÚMOb Hrabová.

Zapsala: V. Kopitzová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]