Propojení přeložky plynovodu na křižovatce Mostní

V rámci stavby prodloužené Mostní se provádí definitivní propojení přeložky plynovodu. Podle informací, které nám poskytl úřad, by měly práce skončit začátkem příštího týdne. Bezpečnost a plynulost provozu zde zajišťuje Městská policie.

Fotky jsou na Flickru obce:

Přeložka plynu, srpen 2017

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]