Stanovisko firmy Jankostav s.r.o. k výskytu plevelu

Tajemník úřadu Jan Socha zveřejnil ve facebookové skupině obce informaci o dalším postupu ve věci Sanace zaplevelených travnatých ploch (obnova trávníků).

Sanace bude pro nás v rámci stavby Revitalizace ploch Šídlovec, Ostrava-Hrabová zajišťovat fa Údržba pozemků a.s., Havířov.

Obnova trávníků bude probíhat,dle následujícího scénáře:

  1. V termínu 3.8.2017 až 4.8.2017 proběhne postřik zaplevelených ploch totálním herbicidem (např. Rondap) – působení postřiku trvá cca 4 až 6 týdnů. V tomto období žádáme investora o nekosení této zaplevelené plochy.
  2. V termínu cca 11.9.2017 až 22.9.2017 proběhne založení nového trávníku (narušení terénu, osetí, zaválcování atd.).

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]