Nová střecha knihovny – vyjádření úřadu

Vzhledem k tomu, že opakovaně docházelo k zatékání do budovy knihovny, bylo po prověření zjištěno, že střešní krytina je na mnoha místech porušena a to z toho důvodu, že původní krytina byla z vlnitých živičných desek, ve kterých se dlouhodobě udržovaly nečistoty (listí z okolních stromů, prach atd.).

Z toho důvodu došlo k “vyhnití” živičné krytiny. Střecha má velmi malý spád a ani deště nestačily ke splachování těchto nečistot.

Nová střešní konstrukce je doplněna o bednění, položena odvětrávací folie a nová plechová falcovaná krytina. Celá střecha je dále doplněna o nové klempířské prvky a v neposlední řadě je provedeno zateplení půdního prostoru skelnou izolací.

K dnešnímu dni se na střeše vykonávají jen dokončovací práce a bude se montovat nový hromosvod.

Celé znění smlouvy vč. ceny  je zveřejněno v registru smluv, na profilu zadavatele http://vz-hrabova.ostrava.cz a v neposlední řadě v usnesení rady č. 71/1588 ze dne 12.7.2017:

71/1588.) Rada městského obvodu Hrabová

rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce střechy Kulturního střediska, Ostrava- Hrabová“ s uchazečem Dobré stavby, s.r.o., se sídlem Serafínova 396/9, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ 258 28 495, za cenu nejvýše přípustnou 592 945,00 Kč bez DPH.

Svatava Králová
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor stavebně správní
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava – Hrabová
T+420 599 420 119, 725 996 470
E [email protected]
W www.ostrava-hrabova.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]