Školní jídelna – prodej stravného na srpen & září

Školní rok začíná sice “až” v pondělí 4. září, ale školní jídelna se otevírá pro cizí stravníky ještě v měsíci srpnu a vaří od pondělí 28.8.2017 do pátku 1.9.2017. Výdej obědů do jídlonosiče 11.15 – 11.30 hod. a hlavní výdej 11.30 – 12.00 hod.

Prodej stravného na měsíc srpen 2017 pro cizí strávníky:

 • Čtvrtek 24.8. 2017 od 8.00 do 11.00 hod.
 • Pátek 25.8.2017 od 7.00 do 9.00 hod.
 • 4 dny krát 62,- Kč = 248,- Kč

Prodej stravného na měsíc září 2017 pro nové strávníky a cizí strávníky:

 • Středa 30.8.2017 od 7.30 do 8.30 hod., od 11.00 do 12.00 hod.
 • Čtvrtek 31.8.2017 od 7.30 do 8.30 hod., od 11.00 do 12.00 hod.
 • Pátek 1.9.2017 od 7.30 do 8.30 hod., od 11.00 do 12.00 hod.
 • Pondělí 4.9.2017 od 7.00 hod. do 10.00 hod.
 • Úterý 5.9.2017 od 7.00 do 9.00 hod.

Cena pro cizí strávníky 19 dní krát 62,- Kč = 1178,- Kč

Ceny stravného od 1.8.2017

 • I. Kategorie 7–10 let 21,- Kč
 • II. Kategorie 11 – 14 let 24, – Kč
 • III. Kategorie 15 let a více 27, – Kč
 • IV. Cizí strávníci 62 , – Kč

Pozor! V případě neoprávněného odebraného obědu (v případě nepřítomnosti ve škole a neodhlášení obědů) zaplatíte doplatek za režii ve výši 35,- Kč, který se odečítá ze stravného přednostně. Cena stravného se odvíjí od věkové skupiny. Žák, který ve stávajícím školním roce t.z. od 1.9. do 31.8. dovrší 11 let nebo 15 let je zařazen do vyšší věkové kategorie již od 1.9. daného školního roku.

Žáci, kteří zůstávají ve školní družině do odpoledních hodin si mohou přikoupit pití (zpravidla je to čaj černý nebo ovocný, případně džus) v ceně 1, – Kč. Objednává se zároveň s platbou obědů. Při ukončení docházky do školní družiny je nutno odhlásit čaj telefonicky 599507124, 773791605 nebo na email [email protected]. Nápoj si žáci načepují do přinesených, uzavíratelných lahviček.

Školní jídelna vydává karty pro mléčný program do automatu ve škole.

Dotazy ohledně stravování podáváme v kanceláři školní jídelny osobně od 7.30 – 8.00 hodin, telefonicky 599507124, 773791605 nebo emailem [email protected] .

V Ostravě dne 1 .8.2017 Gebauerová Lenka, ved. ŠJ

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]