ZmapujTo: pět podnětů ze Šídlovce

V aplikaci ZmapujTo se sešlo hned pět podnětů, které by si občané přáli vyřešit. Podněty byly předány úřadu, aby vše pracovníci VPP prověřili.

#143161

Majitel spodního bytu velmi prosí o povolení zredukovat zeleň před jeho oknem. Má výhled na blůmy, které v tomto měsíci momentálně dozrávají, padají na zem, hnijí a vábí velký výskyt hmyzu (vosy, včely atd.). Prý mu bylo úřadem zakázáno tuto “zeleň” redukovat. Pán je připraven si na zredukované místo vysadit nižší kosodřeviny, a to na vlastní náklady. Prosíme o redukci zeleně.

#143162

Starý, nefunkční zbytek elektrického sloupku. Nachází se na parc. č. 841/48, vlastnictví městkého obvodu Hrabová. Prosíme o jeho odstranění, aby nehyzdil zelený trávník při procházkách Šídlovcem.

#143163

Suchý strom, který stojí v blízkosti plynárenského domečku. Prosíme o jeho odstranění.

#143164

Suchá bříza. Nebyla-li ještě odstraněna, prosíme o její odstranění. Majitelé bytů si velmi přejí na místo staré uschlé břízy zasadit břízu mladou, zdravou. Jsou velmi spokojeni s jejím dáváním stínu.

#143165

Suchý nefunkční strom. Prosíme o jeho odstranění a vysazení nového, zdravého stromku na jeho místo.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]