Zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.9.2017

Zápis č. 2017/07
z jednání kulturní komise
konaný dne 12.9.2017 v Hrabové

Přítomni:

 • Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Orkáč R., Kročková V

Návrh programu:

 • Podzimní květinové vazby
 • Vypouštění lampiónů štěstí + lampiónový průvod
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Vánoční koncert
 • Program a rozpočet na činnost Kulturní komise pro rok 2018
 • Různé

Ad 1) Podzimní květinové vazby dne 10.10.2017 v 16.00 hod. v zasedací místnosti ÚMOb Hrabová

 • Plakát vyhotoví p. Orkáč, p. Jochec zajistí vyvěšení plakátů
 • p. Kročková zajistí veškerý materiál

Ad 2) Vypouštění lampiónů štěstí 17.11.2017, včetně konání lampiónového průvodu od kostela sv. Kateřiny

 • v 17.00 hod., na louku, kde budou vypouštěny lampiony štěstí. V případě špatného počasí (nepříznivého větru) proběhne pouze lampiónový průvod.
 • Plakát vyhotoví p. Orkáč, p. Jochec zajistí vyvěšení plakátů.

Ad 3) Rozsvícení vánočního stromu dne 3.12.2017 před budovou ÚMOb Hrabová

 • Plakát vyhotoví p. Orkáč, p. Jochec zajistí vyvěšení plakátů.
 • Program, pěvecké vystoupení dětí sjedná p. Houžvička.
 • Aparaturu, ozvučení připraví p. Orkáč, p. Houžvička zajistí české koledy, p. Kopitzová zajistí přihlášení reprodukovaných koled na OSA.
 • Stánek s občerstvením zajistí p. Houžvička, teplé nápoje budou řešeny na další schůzce KK.
 • Nákup čokoládek k doprovodné akci „přání ježíškovi“, nákup cukrovinek zajistí p. Kopitzová, p. Houžvička, bude dořešeno na příští schůzce KK.

Ad 4) Vánoční koncert konaný v kostele sv. Kateřiny dne 17.12.2017

 • Plakát vyhotoví p. Orkáč, p. Jochec zajistí vyvěšení plakátů.
 • Podklady k vyhotovení plakátů dodá p. Houžvička.

Ad 5) Návrh Rozpočtu Kulturní komise s programem konání kulturních akcí v roce 2018

P. Kopitzová předložila návrh programu s vyčísleným rozpočtem pro rok 2018. Návrh byl projednán a byly provedeny úpravy tohoto programu. P. Kopitzová zašle upravený program všem členům KK ke schválení a následně předloží ke schválení radě městského obvodu.

Ad 6) Různé

 • p. Kopitzová zjistí na ÚMOb Hrabová jak byl kontrolováno použití finančních prostředků z přidělených dotací jednotlivým žadatelům za rok 2017 a na příští schůzce KK podá zprávu

Další schůzka KK: 11.10.2017 v 17.00 hod. v budově ÚMOb Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]