Zápis z jednání mediální komise dne 27.6.2017

Zápis z jednání Mediální komise Rady MOb Hrabová, které se konalo dne 27.6. 2017 v kanceláři starosty obce.

Přítomni:

 • Petr Žižka, Radomír Orkáč (odešel dříve), Miroslav Houžvička, Igor Trávníček, Jan Šumbera

Zápis:

 • Petr Žižka zůstává i nadále členem mediální komise.
 • stanoveny priority činnosti mediální komise
 • nadále konzultace a příprava HL
 • příprava naučné stezky
  • do poloviny července mediální komise schválí design informačních tabulí naučné stezky
  • Petr Žižka dodá zbylé texty, zapracuje na případném zkrácení textu či doplnění
  • dodání historických fakt
  • v první polovině srpna 2017 – kontrola návrhů všech informačních tabulí před finálním tiskem
  • do konce srpna 2017 výroba + montáž na vybraná místa
 • webové stránky obce
  • mediální navrhla body pro výběrové řízení – příprava a spuštěné nového webu obce
  • členové komise mohou tajemníkovi předat kontakty (v případě kladných referencí) na možné zhotovitele nového webu – oslovení do výběrového řízení
  • předseda mediální komise bude s tajemníkem a starostou konzultovat přípravu webových stránek, případně i další členové komise
  • platí další body viz. dřívější zápisy mediální komise
 • brožura Hrabová
  • příprava brožury o Hrabové (Petr Žižka)
  • prezentační brožura Hrabové – dárek pro případné návštěvy apod.
 • témata následujících Hrabovských listů (září 2017)
  • komise stanovila hlavní témata pro příští Hrabovské listy
  • nástřel dalších témat

Další jednání mediální komise 25.7.2017 od 16:00 ÚMOb Hrabová

 • grafické řešení malovaných map
 • hodnocení soutěží – malovaná Hrabová, zlatý truhlík

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]