Pomozte nám s evidencí zápachu na území Hrabové

Vytvořili jsme formulář pro evidenci výskytu zápachu, zjištěného na území městského obvodu Ostrava-Hrabová, pro následné zpracování do podoby podnětu k České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Aktuální počasí, které odpovídá datu a času zjištění, bude ke každému záznamu dodáno automatizovaně.

Zápach z některých výrobních závodů CTP Parku Hrabová obtěžuje již několik měsíců ve větší či menší míře občany Hrabové i obyvatele sousedních městských částí. V této souvislosti je nejvíce zmiňováno Brembo CZ.

Česká inspekce životního prostředí provedla letos v této společnosti řadu inspekcí a kontrol, jejichž výsledkem bylo mimo jiné i zjištění závažných porušení podmínek provozu. Na základě těchto skutečností byl Krajskému úřadu předán podnět k přezkoumání platného integrovaného povolení.

Aktuálně již společnost Brembo CZ přijala některé provozně organizační změny, které by měly vznik pachových látek omezit. Do konce roku by měla navíc následovat i technická či technologická opatření.

Lidé, kteří v blízkosti průmyslového areálu bydlí nebo se často pohybují, mají nyní možnost prostřednictvím tohoto formuláře zaznamenat výskyt specifického zápachu, o němž se domnívají, že pochází ze společnosti Brembo CZ případně jiných společností, které se v zóně nachází.

Cílem tohoto sledování je především získat přehled o četnosti, intenzitě, místech výskytu zápachu včetně závislosti na povětrnostních podmínkách. Konkrétní podněty mohou být předány ČIŽP, která prověří dobu a čas výskytu zápachu se záznamy provozních údajů a dat z příslušných provozů a vyhodnotí případné souvislosti.

V případě Bremba CZ půjde i o jakousi zpětnou vazbu do jaké míry jsou jejich opatření k eliminaci nežádoucích pachů účinná.

Ing. Petr Blanár
člen komise výstavby, dopravy a ekologie

3 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Návrh pana Blanára byl podpořen celou Komisí výstavby, dopravy a ekologie. Výroba firmy Brembo byla povolena mj. s podmínkou, že nebude obtěžovat okolí zápachem a toto je porušováno. Cílem evidence je poskytnout přesný podklad pro Úřad městského obvodu, aby pravidelně každý měsíc mohl poslat podnět na ČIŽP. Pokud občané píší podněty, nemá to nikdy takovou váhu jako když to napíše starosta. Zápachu se musíme zbavit a je pro to potřeba využít všechny prostředky.

  • Radomír Orkáč říká:

   Odeslání úřadem není doporučovaný postup samotnou Inspekcí životního prostředí. Jedná se o formulář, který bude evidovat veškeré zápachy na území Hrabové, protože zápach navíc nemusí pocházet z Brembo. ČIŽP se musí zabývat každým podnětem, je jedno jestli ho pošle starosta nebo běžný občan, proto bude ještě postup nahlášení konzultován s ČIŽP, ale s největší pravděpodobností to nebude posílat nikdo z úřadu a ani obce.

   Více informací případně poskytne Petr Blanár.

 2. Jan Dvořák říká:

  Starosta je od slova starat se (o řešení starostí občanů). V Hrabové se stává zvykem, že chce-li se něčeho dosáhnout (ať už to je naučná stezka, tekoucí voda po chodníku nebo odstranění zápachu), musí se o to postarat někdo z občanů. I když ČIŽP se zabývá každým podnětem, tak podnět od starosty má vždy vyšší váhu. Nicméně není cílem zahltit ČIŽP podněty, ale přinutit Brembo (či kohokoliv jiného) dodržovat předepsané podmínky, proto bude dobré udělat po celém měsíci provozu vyhodnocení, kolik hlášení od občanů bude.

[email protected] [email protected]