Úprava formuláře pro mapování zápachu

Na základě komunikace Petra Blanára s ČIŽP jsme společně upravili formulář pro evidenci zápachu na území městského obvodu Ostrava-Hrabová.

Mapový podklad převzat z mapy.cz

Během prvního týdne nám občané Hrabové již posílali prostřednictvím formuláře svá „zjištění“, která byla jako ukázkový vzorek neformálně přeposlána k rukám ČIŽP. Petr Blanár na základě konzultace s ČIŽP doporučil formulář rozšířit o následující:

Bylo by dobré, kdyby lidé byly schopni zápach více specifikovat, tj. nenapsat jenom „smrad“, ale více o charakteru zápachu, např . ropný, olejovitý zápach nebo zápach „spáleného motoru či oleje, fekál, žumpa, chemický,  kyselý kovový, pálení gumy, pálení umělé hmoty. Dále by bylo dobré ohodnotit  intenzitu zápachu tj. slabý, silný, intenzivní. Pro vyhodnocení by bylo dobré mít přehled v níže uvedeném  tvaru (což ve vašem přehledu téměř všechno je). Dávám na Vaše zvážení,  zda přehled a informace pro občany upravíte:

  • Datum, Čas, Místo zápachu/lokalita, Intenzita zápachu, Charakter zápachu, Stěžovatel, Poznámka

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]