Zastupitel Milan Orkáč žádá o názor občany ve věci slučování tříd

Osobně již dítě v naší základní škole sice nemám, ale jako zastupitel jsem od občanky Hrabové dostal informaci, že někteří občané a především rodiče žáků nejsou spokojeni s provedeným sloučením tříd od nového školního roku.

V zápise z Rady č. 45 z 13.7.2017 se objevilo, že Rada souhlasí s udělením výjimky ze stanoveného počtu žáků ve třídách naší Základní školy v Hrabové, Paskovské 46 pro školní rok 2017/2018 ve třídách 5 A a B a v 6 A na do počtu maximálně 34 žáků.

Trochu ze školského zákona:

§ 4
Počty žáků ve školách a třídách

(1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.
(2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě.
(3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu.
(4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu.
(5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu.
(6) Ustanovení odstavců 2 a 3 lze využít také pro stanovení nejnižšího počtu žáků v průměru na 1 třídu ve školách s jazykem národnostní menšiny, jestliže je to pro školu s jazykem národnostní menšiny výhodnější.
(7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

Podle ustanovení § 23 odst. 4 školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku i z nejvyššího počtu dětí, žáků a  studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Většina obcí, zřizovatelů škol, jde spíše cestou snižování počtu žáků ve třídách a hradí zvýšené výdaje ze svého rozpočtu. Učitel má větší možnost věnovat se jednotlivým žákům. Dle výše uvedeného by v Hrabové ve třídě mohlo být nejméně 15 žáků v průměru na jednu třídu, tedy čtyři páté třídy bezproblémově hrazené státem v hrabovské škole.

Průměr na základních školách v ČR ve třídách je 20 dětí, víceletých gymnáziích 22 dětí. Hrabová se blíží Korei, kde je průměr 36 dětí. Soukromé školy v ČR mají zpravidla méně než 17 dětí.

Nový ředitel školy je ve funkci již nějakou dobu, jste spokojeni s úrovní základní školy po změně dlouholeté ředitelky?

Rád bych znal váš názor, nebo zda jste vznesli nějakou připomínku na SRPŠ či třídních schůzkách, případně řediteli školy ohledně slučování tříd. I vyjádřená spokojenost je při výročí založení naší školy dobrým znamením.

Milan Orkáč, nezávislý za KSČM

 

 

37 Komentáře

 1. Zuzana říká:

  Srdečně zdravím,

  již od samotného začátku jsem byla proti sloučení tříd. V této věci jsem měla i osobní setkání (červen) s panem ředitelem, kde mi však bylo oznámeno, že sloučení je již hotová věc a nedá se s tím nic dělat.

  Poté jsem ještě psala na úřad. Viz. kopíruji email. Jméno pracovníka úřadu záměrně neuvedenou mou osobou, možná s obav případného postihu.

  k Vašemu podnětu ve věci slučování tříd sděluji, že na základě žádosti pana ředitele a následného projednání ze strany zřizovatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 70/1553 ze dne 19.06.2017 souhlasí s udělením výjimky ze stanoveného počtu žáků ve třídách pro následující školní rok, tedy se sloučením tříd budoucích pátých a sedmých ročníků. Toto usnesení je plně v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy zvýšení počtu žáků v předmětných třídách nebude mít vliv na kvalitu vzdělávací činnosti a zároveň budou dodrženy veškeré pedagogické, hygienické a organizační normy. K obdobnému opatření škola přistoupila i v letošním školním roce a k dnešnímu dni neevidujeme ze strany rodičů ani školy žádné stížnosti a připomínky.

  S pozdravem

  To, že sloučení tříd se projevilo na chování dětí a kvalitě výuky je nesporný fakt.
  Velice obdivuji pedagoga jak odborně a osobně se ujal toho, aby dvě třídy dětí spojil dohromady. A to dle mého názoru je velmi obtížná úloha a psychicky velmi náročná.

  Abych si vrátila k samotnému sloučení, tak jsem panu řediteli navrhovala, že by bylo rozumnější děti sloučit až od 6. tříd, kdy by těchto dětí bylo podstatně méně (nyní 32), protože je předpoklad, že některé z dětí odejdou na víceletá gymnázia. Bylo mi řečeno, jak sděleno v úvodu,že věc je již rozhodnutá a další diskuze nebyla z druhé strany tolerována.

  Tímto rovněž děkuji Radkovi Orkáčovi, že veřejně rozjel tuto diskuzi a že on jako jeden z mála poslouchá názory občanů Hrabové.

  Na závěr mohu říct, že naše škola již není škola, o které se tak často mluví kladně jako kdysi a škola, která staví na první místo zájem dětí.

  Hezký zbytek večera.

  Zdraví Z.S.

  • Zuzana říká:

   Omlouvám se tímto a mělo to být poděkování panu Milanovi Orkáčovi.

 2. Lenka říká:

  Dobrý den, syn navštěvuje základní školu zatím krátce (od září je v první třídě), takže kvalitu výuky zatím příliš hodnotit nemůžu. Nicméně nemile mě překvapila už první schůzka, kterou p. ředitel připravil pro rodiče předškoláků ve školce letos v březnu. Pan ředitel v zásadě prezentoval školu jako průměrnou, ničím nevynikající a nemající velké ambice. Uvedl, že šikovní žáci školu stejně po páté třídě opustí na víceletá gymnázia, proto není třeba se o výuku nějak zvlášť snažit. Taková informace mě má motivovat, abych dítě umístila na zdejší školu? Kde je ambice situaci změnit a právě kvalitní a inspirativní výukou zajistit, že šikovnější žáci neodejdou na gymnázia?

 3. Jan Dvořák říká:

  Zastupitel Milan Orkáč také požádal starostu o mimořádné zastupitelstvo k tomuto problému. Osobně jsem jeho žádost podpořil, ale nevím o tom, že by to udělal ještě nějaký další zastupitel. Reakce starosty na výzvu byla negativní a navíc velmi podrážděná ve vztahu k žadateli.

  • Zuzana říká:

   jsem ráda za to, že se o tom začalo mluvit více, ať má aspoň širší veřejnost ponětí o dění ve škole.
   Škoda, ´že tak málo rodičů má ponětí o tom, že se na téma sloučení rozjela debata na Hrabová info.

   Já sama se o tom dozvěděla od jednoho rodiče a byla potřeba se tady k tomuto tématu vyjádřit.

   Navíc na prvním stupni je ve většině tříd málo dětí, takže i tyto děti jsou potencionálními adepty na budoucí sloučení.

 4. Martin říká:

  Dobrý den, souhlasím, že stav na škole je neudržitelný. Učitelé nejsou schopni děti naučit požadované učivo. O kázni a pořádku ve třídách ani nemluvím. Není tajemstvím, že sedmá třída je nejhorší na škole a většina pedagogů se děsí vyučovacích hodin v této třídě. Při poukazovaní na nedostatky rodič narazí na usměvavou výchovnou poradkyni, která má nasazené růžové brýle a bude vám dlouze vysvětlovat jak je vše v naprostém pořádku.O panu řediteli nebudu ani hovořit. Poděkování patří všem kantorům, kteří ještě nedali výpověď a snaží se děti něco naučit.

 5. Jan Dvořák říká:

  Pokud je stav takto vážný, patří dík tomu, kdo na to upozornil. I když starosta nemá chuť k tomuto svolávat mimořádné zastupitelstvo a zjevně další zastupitele tato problematika nezajímá, tak by bylo určitě dobře, kdyby někdo znalý situace přišel na nejbližší zastupitelstvo 18. 12. a vystoupil tam. My zastupitelé, kteří nemáme ve škole děti ani nikoho známého, totiž o situaci ve škole nevíme.

 6. Zuzana říká:

  Hezký den,

  ano, o 7 třídách jsem slyšela. Taková třída bude brzy i současná pátá.
  Mrzí mě velmi, že pán starosta o této diskuzi nechce slyšet, ale jsem osobně přesvědčená o tom, že kdyby se sloučení tříd týkalo jeho nejmladšího potomka (vím, že třída, kterou dítě navštěvuje je ve velmi malém počtu dětí)byla by sitace jiná.

  Nemělo by tedy jít jen o to, aby se prosazovali vlastní zájmy, ale jako hlava obce je vhodné prosazovat i zájmy svých spoluobčanů.

 7. Martin říká:

  Nemusíme dlouze polemizovat. Vezměme nynější sedmou třídu a fakta. Po sloučení, ke kterému přistoupila škola minulý rok, narostl počet žáků a tím i větší zátěž na učitele. Pán ředitel tuto třídu vložil do rukou mladé nezkušené paní učitelky Vránové, která nemá žádné zkušenosti s vedením třídy. Můžeme jen spekulovat proč tak učinil. Vyrušování v hodinách neukázněnými jedinci a neřešení kupících se problému má za následek špatné výsledky dětí, které se nesoustředí. Prospěch dětí je jasně zhoršený.Postihy žáků (poznámky, zapomínání) se píšou do nějakého sešitu a rodiče nemají vůbec ponětí o těchto prohřešcích. Není výjimkou, že učitel tuto poznámku neoznámí ani žákovi. Rodič se o nich dozvídá jen náhodou,jestli vůbec. Dětem tento stav vyhovoval a šli si to do školy vyloženě užít, ale postupem času si někteří uvědomují, že sranda je jedna věc a špatné známky druhá.Sloučení této třídy byla jasná chyba a pán ředitel to měl řešit na konci minulého roku. Proč tak neučinil mi není jasné. Nemůžeme ovšem celý problém dávat za vinu škole, sáhněme si do svědomí my rodiče. Kolik trávíme času se svými dětmi a kolik nám toho děti řeknou. Sloučení tříd je určitě levnější řešení, ale špatné pro děti i učitelé. Já osobně jsem problémy ve škole vnímal, ale ze slepé loajálnosti moc neřešil. Tomu je konec, určitě nejsem sám. Škola je pro děti NE děti pro školu.

 8. Tavarille říká:

  S názorem Martina musím plně souhlasit.
  Prospěch jde rapidně dolů, ale co hůř, děti nic neumějí, protože i při sebevětší snaze se v hlučící třídě prostě nedá soustředit, i kdyby snad nakrásně před tabulí stála klidná a vyrovnaná vyučující (což tedy v téhle třídě rozhodně nestojí).

  Dnešní sloučená třída s 30 dětmi se nedá srovnávat s předrevolučními třídami. Dnes je chování jak dětí, tak učitelů jiné. Pokud to někdo pochopit nechce, nemá co dělat na vedoucí pozici.

  Je jasné, že po odchodu nejlepších žáků na gymnázia v páté třídě zůstanou ve třídě střední a horší žáci. Co s tím? Sloučíme tedy třídy A a B, již tradičně silně nevraživé. Nastane dusno, prostor pro šikanu se tu taky najde. Každý den pak do hodin přicházejí vyučující, kteří v předchozí hodině byli v bezproblémové sedmnáctičlenné třídě, a teď jim tu dělá rachot třicet dětí. Tak co, tak je seřveme (všechny, jistěže), dáme jim nějakou tu trestnou písemku (kolektivní vina se nám v historii úžasně osvědčila…), však oni sklapnou. Ne, nesklapnou. A vida, na začátku školního roku další radost, ještě mezi ně nějací výtečníci propadnou. O rok, dva starší, se spoustou podnětných nápadů. To úžasně vylepší situaci třídy. Poslední perličky – zamčený učitel v kabinetu a vyhrůžky o prohledávání aktovek – inu paní učitelka si zapomněla pomůcky.

  Já osobně si hluboce vyčítám, že mně ani ve snu nenapadlo, že ke spojení tříd může dojít. Měla jsem dítě hnát na gymnázium do Hrabůvky. Bohužel teď už je pozdě, šestiletých gymnázií je v Ostravě velmi málo a jsou z ruky.

  Pane Orkáči, pokud si chcete udělat objektivní názor – co si zajít sednout do vyučovacích hodin v sedmé třídě. Co si zítra (v úterý) zajít v podvečer před 7. třídu a promluvit si s čekajícími rodiči (jsou konzultační schůzky).

  • Zuzana říká:

   můžete se zastavit i před pátou třídu. Dětí je tam 32.

   • milan orkáč říká:

    Dobrý večer, děkuji všem za příspěvky a pozvání do školy. Protože se kromě ing. Dvořáka zatím z ostatních zastupitelů nikdo nepřidal ke svolání mimořádného zastupitelstva, připravím postupně materiály na jednání řádného zastupitelstva 18.12.2017. Protože jsem měl dnes neodkladné jednání, nemohl jsem navštívím školu. Rád bych přišel příští úterý t.j. 21.11.2017, prosím o upřesnění času. Rád si vyslechnu přímo názor rodičů nejen na slučování tříd, ale i na údajné snížení vědomostí dětí. Věřím, že přibudou ještě další názory rodičů na této stránce, pokud tuto diskusi rodiče zaregistrují. Řešení musíme najít, chyba není v dětech, ale úplně v někom jiném. Ještě jednou díky za závažná sdělení.

    • Zuzana říká:

     Dobrý den pane Orkáči,

     mohu-li Vás poprosit o navržení termínu na schůzky ve věci diskuze, o které jste se zmiňoval.
     Stačí dát návrh, kdy se Vám to časově chodí nejvíce. Vzhledem k pracujicím lidem, raději prosím o termín co se času týče pozdějším.

     Děkuji

     • milan orkáč říká:

      Dobrý večer,v následujícím 47. týdnu mám obdržet ještě nějaké informace k dané problematice. V průběhu 48. týdne se přizpůsobím Vámi stanovenému termínu, místu i času, na které jednání svoláte.
      Hezký večer
      Milan Orkáč

 9. Jana říká:

  Dobrý den,
  dnes jsem byla na třídních schůzkách(5. třída). Pochopila jsem, že třída se sžívá lépe než jsem očekávala, velká zásluha je jistě na straně paní učitelky. I jak nám paní učitelka řekla, stejné jako v 16 dětech to už nebude. Otázka je, co bude s touto třídou dále, jestli některý z učitelů druhého stupně dokáže navázat na práci paní uč. Zezulkové. Mé dítě žádné zhoršení prospěchu nezaznamenalo,snad i díky tomu, že mu stále zůstala paní učitelka a kamarádi. Obavy mám z toho, co nastane v 6-té třídě a později. Ve třídě je dost dětí s různými poruchami chování i učení, s dětmi by se určitě v menších skupinkách pracovalo lépe. Podle sdělení vedení školy nemají děti takové potíže, aby měli nárok na přítomnost asistenta učitele ve třídě – což by určitě byla také pomoc pro děti i paní učitelky.
  Mluvila jsem i s panem ředitelem. Každý z rodičů se mohl stavit do ředitelny. Samozřejmě stále platí jako na konci minulého roku, že stížnosti rodičů nic nezmění. Podle p. ředitele má v přepočtu (podle tabulek ministerstva) být na počet žáků školy 22,7 učitelů a dnes je jich 22 – další 2 pro spojené třídy se do platů nevlezou a nejsem si jistá, jestli bude obec ochotná sponzorovat 1,3 učitele ročně(odhaduji tak 1 000 000 Kč ročně) a zbytek učitelů akceptovat snížení platu za momentálně „ušetřeného“ 0,7 učitele. Řešením jsou snad jen kvalitní učitelé, ale to nejsou všichni ve škole. V tomto směru by snad mohla obec pomoci škole investovat do osobnostního rozvoje pedagogů (různá školení, sbírání zkušeností z jiných škol).
  Vyuce by jistě také pomohlo, kdyby mohli být dělené „hlavní“ předměty – český jazyk a matematika, alespoň část hodin (1-2 týdně), aby se jim učitelé mohli individuálněji věnovat při procvičování, případně dovysvětlit látku – zase probléms úvazky.

  • milan orkáč říká:

   Dobrý den, děkuji za informaci. Obrátím se s dotazem o počtu učitelů na Hrabovské škole na školní inspekci a to v návaznosti na výše uvedený
   § 4 odst. 5 Školského zákona. Zatím mi není jasné, proč by škola měla doplácet – je to v nesouladu s ustanovením § 23 odst. 4 školského zákona, „kdy může zřizovatel školy povolit výjimku z  n e j n i ž š í h o  počtu dětí, žáků a studentů stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem“. Ale stejně, co znamená roční výdaj, i třeba milion korun v rozpočtu obce , když takto vložené peníze by šly do vzdělání dětí? Mimo jiné, četla jste někde inzerát, že škola v Hrabové příjme učitele? Myslíte, že ředitel školy přišel na zastupitelstvo obvodu a chtěl peníze, aby nemuselo dojít ke sloučení tříd? Já o ničem takovém nevím.
   Děkuji Vám za informaci.
   Milan Orkáč

 10. J.K. říká:

  Souhlasím s Janou, že naše děti mají toho nejlepšího pedagoga na prvním stupni základní školy. Ale obava, kterou mám jakmile přejde na druhý stupeň je velká.

  Z řad rodičů, kteří mají děti na vyšším stupni jsem neslyšela žádný pozitivní ohlas na pedagogy, kteří dětí učí, snad s vyjímkou p. učitele Janků, kterého si ještě pamatuji já co by žák místní školy.

  S novým vedením školy opustilo svá místa i řada kvalitních pedagogů a není zřejmě kde brát.

  Kdo ale může dát našim dětem kvalitní vzdělání, když ne právě škola!

  Je jasné, že děti se musí učit, ale nesouhlasím s tím,aby rodiče museli doma dohánět učivo, které se prostě vzhledem k počtu dětí nestihne probrat.

  Ale jak říkám zatím to není náš případ, ale co není může být na vyšším stupni.

  Dále jsem se setkala ve škole s něčím co až tolik nesouvisí se sloučením a ani se to netýká dítěte, které dochází do sloučené třídy, ale i tak si myslím, že ze strany pedagoga se jednalo o neprofesionální přístup.

  Uvedu: paní učitelka se ptala, které z děti uvažuje o studiu na gymnáziu, když se přihlásilo jedno dítě, tak paní učitelka mu řekla, ať se tam nehlásí, že se tam stejně nedostane. Dle mého si tohle prostě pedagog nemůže dovolit, i kdyby se to dítě učilo špatně. Ale neučí.

  Pracuji s lidmi, kdybych každému ze svých klientů sdělila co si zrovna myslím, asi bych dnes nebyla tam kde jsem.
  ´
  Jsou prostě pedagogové, kteří by se měli učitelství vyhnout obloukem.

  • Radomír Orkáč říká:

   Názor ředitele školy znám. Znám i názor otce, kterému jsem zde článek zveřejňoval a částečně předem i upravoval. Přestože dítě ve škole nemám, dovolím si na poslední napsané reagovat, protože ve škole působím (na živnosťák jako ajťák) již docela dost let a znal jsem situaci před i nyní.

   Mám potřebu se vyjádřit především k tomuto „tvrzení“:
   „S novým vedením školy opustilo svá místa i řada kvalitních pedagogů a není zřejmě kde brát.“

   Tohle je nepodložený blábol. Co já vím a co jsem si nyní ověřil, tak za dobu, o které se bavíme, „odešla“ jen velmi schopná Dáša Motlochová a bývalý starosta Rostislav Naď. Dáša odešla, protože se vrátil pan Naď a ten odešel, protože prostě odešel – nesouviselo to s nástupem nového vedení. Ostatní odchody bych nenazval „odchody“, ale přirozenou fluktuací.

   Osobně jsem si nejvíce vždy přál, aby po paní Novákové vedla školu paní Naďová, nikdy jsem se za tento názor nestyděl. Teď tady ale máme pana ředitele Polla a z vlastní zkušenosti a spolupráce s ním mohu za sebe jednoznačně konstatovat, že to byla dobrá volba! A myslím si to i přes to, že kritiku na něj slýchávám. Kdo ale v manažerské funkci není kritizován?;-)

   Rozhodnutí ředitele bylo nutné (což se i ukáže při případné kontrole otcem nahlášenou inspekcí), chyba je dle mého názoru na straně Rady obce a Zastupitelstva. Takže i mého otce, který napsal tento článek;-) Zřizovatel měl totiž navrhnout jiné řešení, než je sloučení tříd a ne jen slepě souhlasit… . Jestli o tom rozhodla Rada, tak opozice má rozhodnutí Rady hlídat.

   Je však dobře, že se tento problém vytáhl, protože z napsaného v komentářích je patrné, že to je velký problém. Už jsem totiž zaslechl, že se blíží volby a že se otec chce tímto zviditelnit. Není tomu tak, otec to před sepsáním článku řešil s ostatními zastupiteli mailem, ale bohužel nenašel pochopení…

   Rodičům dětí, které jsou ve sloučených třídích situaci nezávidím a přeju jim, aby se našlo řešení – třeba již od nového pololetí… .

   • Zuzana říká:

    zdravím,

    panu řediteli byla prezentována možnost rozdělení hlavních předmětů, tj. M a ČJ do dvou skupin, tak aby se pedagog mohl věnovat menšímu počtu dětí.

    Myslím si,že se tento návrh ale nesetkal se zájmem.

    Díky tomu, že se nyní o tom začalo mluvit či psát si myslím, že se řada lidí nad tím alespoň zamyslí.

   • Jan Dvořák říká:

    Protože jsem byl adresátem mailu, kterým Milan Orkáč požádal o podporu zastupitelů pro volání mimořádného zastupitelstva, tak potvrzuji, že opravdu byl článek zde pověšen až poté, co Milan Orkáč nenašel u dalších 13 zastupitelů podporu pro svůj návrh.

  • Petr Novák říká:

   @J.K. Jenom Vám chci sdělit, že pedagogové neodcházejí řadově, ale to vám vysvětlil p. Radek Orkáč. Zkráceně v celém článku nabádáte k transparentosti a na závěr se přiznáte k opatrnosti. Tady něco nehraje.

 11. Kika říká:

  Dobrý den, i já se musím vyjádřit k situaci v naší škole. Situace je opravdu neudržitelná a jsem velice ráda, že se o tomto tématu začalo mluvit. Naše dítě navštěvuje už nechvalně zmíněnou sedmou třídu. Proč, ale všichni učitelé nazývají tuto třídu nejhorší. Můžou za to jen děti, nebo je taky vina na někom jiném. Je pravda, že polovina této třídy(mluvím o polovině, protože sloučení byli až od 6třídy)byla od začátku sestavena převážně z žáků s problémovým chováním a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ale pod vedením jejich třídní p.uč.Kaňovské to až do třetí třídy zvládly skvěle. Neříkám, že se taky neřešily nějaké problémy, ale proti dnešní situaci jsou to opravdu banality. Ve 4 třídě bohužel nastala situace, kdy tato třída neměla větší část školního roku učitele. Tudíž i veškerá práce jejich bývalé třídní byla pryč. Děti neměly nikoho, kdo by je vedl, na koho by se mohly obrátit, začaly zlobit. A tehdy už je začali nazývat nejhorší třídou na škole. Protože zlobily, byly jim párkrát za trest zrušeny hodiny tělocviku, i o přestávkách museli sedět v lavicích, mohly si dojít jen na záchod. Učitelé je častovali takovými nadávkami, že to tady nemůžu ani napsat. A čím více dostávali trestů a nadávek, tím více zlobily, provokovaly učitele. A některým to bohužel zůstalo dodnes. Proč tedy někdo sloučil takto problémovou třídu na počet 30 dětí ve třídě opravdu nechápu. Když jsme se někteří rodiče byli na toto tenkrát přeptat, bylo nám řečeno, že tato situace už je daná a nedá se nic změnit. Žádná diskuze ze strany školy ani snaha se toto pokusit vyřešit jinak. Ptám se tedy co teď. I z konzultačních schůzek v úterý je evidentní, že i někteří učitelé toho mají v této třídě dost a nezvládají celou třídu naučit požadované učivo. Ani se jim nedivím Jsou totiž děti, kterým to stačí vysvětlit jednou, ale také děti, které potřebujou vysvětlit víckrát, individuálně,správně navést. To bohužel za této situace učitel nemá šanci možnost provést.
  A co bude dál, kdo doučí děti učivo, to snad nemají právo na kvalitní výuku? A jak k tomu přijdeme my rodiče, každé odpoledne se s dítětem doučovat probrané učivo, které neumí ze školy? Neříkám něco dovysvětlit, pomoct s domácím úkolem, přezkoušet, ale naučit dítě celou probranou látku? Toto má být vysoká úroveň škoslství v česku? Dokonce někteří rodiče si už doplácejí, nebo schánějí pro děti doučování, protože při své pracovní vytíženosti toto nejsou schopni zvládnout. Někteří mají děti i dvě a jak je vidno tato situace se řeší i v ostatních třídách.

 12. Jan Dvořák říká:

  Jen pro informaci: Kromě rady městského obvodu sloučení tříd schválila 13. 6. 2017 také školská rada ve složení Igor Trávníček, Jan Šumbera, Jana Machálková, Milan Slíva a Martin Němec (viz Hrabovské noviny).

  • Milan Slíva jr. říká:

   Pane Dvořáku, nelžete, školská rada nic neschválila a není to ani v její pravomoci. Bylo to na programu jednání, kdy byla seznámena ředitelem školy s tímto záměrem, byly ji sděleny důvody, ale neměla možnost to jakkoliv ovlivnit. Vzala to pouze na vědomí a sdělila své výhrady. Seznamte se prosím s legislativním rámcem definujícím školskou radu. Jedná se o „bezzubý“ orgán, který je na většině škol, bohužel včetně té naší, zřízen pouze proto, že toto nařizuje zákon a její členové s tím moc nenadělají. Na rozdíl od vás, zastupitelů.

   Viz zápis https://www.zshrabova.cz/wp-content/uploads/2017/06/26r.pdf

   • milan orkáč říká:

    Pane Slívo jr. (a Radku, synu), v Zápise z jednání, na který odkazujete je i bod 7. „Zprávy o testování žáků 5. tříd ČŠI a zpráva o hloubkové kontrole ČŠI v rámci celé školy“. Nevíte, prosím, důvod, proč ještě od 13.6. 2017 nejsou uvedeny tyto zprávy na https://www.zshrabova.cz/o-skole/dokumenty-skoly/inspekcni-zprava/?
    Díky za info.
    Milan Orkáč

   • Jan Dvořák říká:

    Ať čtu zápis jakkoliv, zmínku o nějakých výhradách nevidím. Pokud se něco „bere na vědomí“, tak se to tím potvrzuje – pokud s tím někdo nesouhlasí, nehlasuje ani pro usnesení „bere na vědomí“. Toto je běžná praxe.

    • Milan Slíva jr. říká:

     Stanoviska při jednání školní rady se nezaznamenávají a nezaznamenává se také průběh jednání. Proč taky, její hlas je v těchto případech maximálně poradní a často ani to ne. Jediný rozdíl je v případech, kde školní rada něco schvaluje. A toho co může schválit je opravdu málo, na spočítání postačí prsty na jedné ruce. Od kohokoliv jiného bych slovíčkaření pochopil jako kličku, když mu dojdou argumenty. Ale od vás ne. Sleduji vás na zastupitelstvu bedlivě a vždy trváte na přesné formulaci a „běžnou praxi“ neuznáváte a vyžíváte se v tom pak ad absudrum.

     Pokud se jedná o „běžnou“ praxi, můžete prosím říct, kdy bylo v nějakém zápisu ze školní rady zaznamenáno nesouhlasné stanovisko? A věřte, že nesouhlasná stanoviska byla. Pokud je něco „běžná praxe“, tak by se to snad mělo i běžně vyskytovat. Pokud se to běžně vyskytuje v dvořákovic vybájeném pseudosvětě, tak to neznamená, že se jedná o realitu.

     Ono i „bere na vědomí“ není pro tento případ úplně vhodná formulace, protože to školní radě nebylo předloženo, aby to brala na vědomí. Přesná formulace pro pana Dvořáka by tedy byla „ředitel se seznámil v dané otázce s názory členů školní rady“.

     I pan Slavík ve svém článku správně píše, že to školní rada projednávala, ale vy to ihned účelově překroutíte, že to schválila. Hlavně, že by z toho mohlo vyzařovat, že i ten lidumilný zastupitel Dvořák se angažuje a mohly by zacinkat populistické body do stranické kasičky. Ale to, že jste bohapustý demagog a populista, je pro mě známá věc již dávno a každý váš další krok mne v tom pouze utvrzuje.

     Sloučení tříd bylo do jisté míry opodstatněné opatření, které se bohužel neosvědčilo a nyní by se měla sjednat náprava. Ideálně opětovným rozdělením tříd k pololetí, přičemž některé předměty, kupříkladu jako tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova, hudební výchova, občanská výchova by mohly mít obě třídy společně. Toto by mohlo být rozumným kompromisem.

     Zastupitel Orkáč má mé uznání, že se v dané problematice angažuje. Avšak svolání mimořádného zastupitelstva se mi zdá zbytečné, jelikož zastupitelstvo 18.12. poskytuje dostatek prostoru k rozdělení tříd k pololetí. Obzvláště pokud bude ředitel informován, že toto může nastat a pověřen, ať připraví s předstihem plán pro případnou realizaci, včetně případných finančních požadavků na obec, jakožto zřizovatele školy, které budou na jednání zastupitelstva předneseny a projednány.

 13. Martin říká:

  Dobrý den,byla řešena vůbec možnost, že by byly třídy zachovány i s nižším počtem žáků s finanční pomocí obce? Po zkušenostech s nynější sedmou třídou, kde je evidentní, že slučování tříd je krokem vzad a nepřineslo nic dobrého pro naše děti? Proč přistoupilo vedení školy opět k nejjednoduššímu řešení, které se nabízelo? „Prostě to sloučíme ono to nějak dopadne, minule nám to taky prošlo“. Je to situace k zamyšlení všech z účastněných. Řekněme si na rovinu, každý máme tu svojí pravdu, ale co naše děti a uštvaní kantoři.

 14. Rostislav Gromnica říká:

  Pane, Orkáči, proč jste se neozval na jednání zastupitelstva? Zastupitelé zde mají možnost vyjádřit své námitky k přijatým usnesením našich radních. Vy jste tak ve věci slučování tříd neučinil.

  • Radomír Orkáč říká:

   Pane Gromnico,

   sice předpokládám, že reagujete na mého otce, ale jelikož uvádíte pouze příjmení, myslím si, že na to reagovat mohu, jelikož jsem od roku 2014 chyběl jen na dvou jednání Zastupitelstev a jako občan mám stejně jako Vy možnost vznést dotaz či námitku „k přijatým usnesením našich radních“. Narozdíl od Vás to já i otec děláme pravidelně.

   Můj otec se dopustil v článku chyby, kdy odkazuje na nesprávné jednání Rady. Nevšiml jsem si toho já, on a ani nikdo jiný, kromě pana Slavíka. Místo toho, aby ho pan Slavík na to upozornil, poučuje ostatní, jak měli postupovat. Včetně rodičů, včetně ředitele a ostatních. Předpokládám, že reagujete na základě přečtení onoho článku.

   Ředitel musí žádat o výjimku s dostatečným předstihem. Dokonce nastala situace, kdy o výjimku žádal, i když to nebylo třeba, jen pro jistotu – hrozila situace, že žák propadne a tak by počet stoupl dost možná přes limit. Nakonec ta situace nenastala a v jedné z tříd je maximální povolený počet bez nutnosti výjimky. I zde je ale situace neúnosná. Na to se měl také otec na jednání Zastupitelstva ptát?

   Jako učitel byste mohl vědět, že škola ve skutečnosti počet žáků zjistí až s jejich fyzickým nástupem. Takže nechápu Vaši argumentaci, proč to otec někde neřešil dříve, když fakticky to mohl řešit nejdříve 18. září 2017. Ale to by musel mít informace od školy, že je něco v nepořádku a kolik žáků ve skutečnosti do školy nastoupilo. Ano, i jeho chyba to je, protože má hlídat rozhodnutí Rady, ale stejně tak je to chyba ostatních Zastupitelů a prakticky nás všech občanů – Vás, mne, pana Slavíka. Rodiče to dle komentářů řešili s předstihem (viz jeden sem vložený email), ale neúspěšně. Dost možná se obrátili i na někoho jiného, ale až otec kolem toho udělal rozruch. Nepřekvapuje mě však Vaše reakce – tam kde je příjmení Orkáč, tam rodina Gromnicova bude vše napadat – začínaje pouhou sondáží úsekového měření.

   Co byste dělal jako Zastupitel, kdyby za Vámi přišel občan s podobnou stížností? Souzeno dle Vašeho dotazu na mého otce – byste ho dost možná vyhodil, protože by to byla Vaše chyba, že jste to neřešil dříve na jednání Zastupitelstva. Není tomu tak? Jak jinak mám Váš dotaz chápat?

   Otec stížnost vyslyšel a OKAMŽITĚ POŽADOVAL svolání mimořádného Zastupitelstva. Slovem „okamžitě“ jsou myšleny hodiny! Jelikož ho všichni zastupitelé poslali do háje – nikdo ho nepodpořil, řešil to zveřejněním zde a až tady se zjistilo, jak velký to je problém.

   Jaký podle Vás měl zvolit postup? Měl to zamést pod koberec? A jak byste to řešil Vy, když byste něměl (možná ještě nemáte) dítě v naší základní škole?

   Děkuji za odpověď.

   R.O.

   • Jan Dvořák říká:

    Přednést to na zastupitelstvu by bylo možné pouze, pokud by se zastupitelstvo konalo. Jenže současný starosta jejich počet zredukoval na minimum předepsané zákonem. Poslední zastupitelstvo se tedy konalo 18. září a na počátku školního roku zjevně nebylo se sloučením tříd tolik negativních zkušeností. A protože další zastupitelstvo bylo za měsíc a půl, tak pan Orkáč logicky požádal o svolání mimořádného. Já tento návrh ihned podpořil, takže není pravda, že všichni zastupitelé byli proti.

  • Rostislav Gromnica říká:

   Pane Orkáči ml., Vám jsem nepsal a nevím, proč bych Vám měl odpovídat, proč bych měl navrhovat postup apod. Nejsem ředitel školy a ani zastupitel. Pouze se pozasatvuji nad tím, že zastupitel, který s opatřením mlčky souhlasí, se pak vozí na vlně hněvu některých učitelů. To je mírně řečeno zvláštní.

   S křížkem po funuse se takto samozřejmě nedá nic řešit. Od toho je ředitel a školská rada. Osobní invektivy si nechte od cesty.

   • Radomír Orkáč říká:

    Dobry den,

    dekuji za reakci, v podobnem duchu jsem ji cekal. Zadne osobni invektivy jsem nepouzil. Nemate v kapse zadny lepsi postup a jen kritizujete postup nekoho, kdo byl pozadan o pomoc.

    Jak tady jiz nekdo napsal, nema smysl poradat hon na carodejnice, jen jste na to jeste vy osobne neprisel a misto s pomoci, chcete dotazy trestat toho, co to zacal verejne resit.

    Dekuji, ze jsem se ve Vas nezklamal.

    Hezky den. R.O.

   • David říká:

    Pane Gromnica, kde jste se tady vzal a odkud jste spadl? Reseni nasich problemu existuje a bez pana Orkace by se tim nikdo nezabyval. Reditel na dalsi uvazek nema penize a nikdo nam nechce pomoci. Vas se to netyka, tak si myslite, ze tady muzete kydat hnuj? Vratte se zpet, odkud jste prisel, prosim. A jestli jste ucitel, to z Vas musi mit kolegove a rodice zaku radost, kdyz osocujete zastance ze zviditelnovani a sam zadnou pomoc nenabidnete. Muzete mi rict, co za pohnutky se za dotazem skryvaji? Pan Orkac mladsi se zeptal pekne, ale vy jste neodpovedel. Jak mel postupovat pan Orkac, kdyz za nim prisli rodice, aby jim pomohl? Nepochybuji, ze vy byste je poslal do prcic, slusne napsano.

 15. Martin říká:

  Mi jako rodiči je tak trochu jedno kdo je zodpovědný, ale daleko důležitější pro mně je kdo vykoná nápravu. Hon na čarodějnice je snad dávno za námi. Pevně věřím, že nikdo z aktérů přímého rozhodnutí nepředpokládal, že výsledek bude tak špatný a hlavně pro nás rodiče neakceptovatelný. Hezký večer a trochu kultury.

  • Radomír Orkáč říká:

   Martine, je to presne tak, jak pisete. Ted jiz neni podstatne, kdo je za to zodpovedny (snad jen pro budouci rozhodnuti – aby se situace neopakovala). Staci si vsak precist tento clanek a pochopite, proc je dulezite se zastavat lidi, kteri verejne vystoupi a reknou svuj nazor, prestoze ho ostatni ze „skupiny“ (mysleno ostatni zastupitele) nepodpori.

   http://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/slucovani-trid-na-zs-v-hrabove.html

   Oni se totiz objevuji remcalove a prisluhovaci, kteri to chteji proti tomu, co na to poukaze, pouzit…

 16. milan orkáč říká:

  Vážení občané, ne na situaci na škole jsem nezapomněl. Získával jsem potřebné informace a dospěl jsem k názoru, že Radě a mnohým zastupitelům na situaci školy nezáleží. Reaguji proto výzvou starostovi,radě a zastupitelům. Text zveřejňuji. Nyní počkám, jak zareaguje Rada, ale účast vás, rodičů, bude na jednání Zastupitelstva dne 18.12.2017 v 16 hod nezbytná. Předpokládám, že Rada reagovat nebude, ale vy osobně pak na jednání uvidíte, jak budou reagovat na problematiku jednotliví Zastupitelé, které jste volili.

  Text mé výzvy:

  Vážený starosto, Igore!
  V dostatečném předstihu jsem Tebe, Radu, zastupitele obvodu informoval na základě oznámení občanů , že dění na škole a slučování tříd není v zájmu rodičů a zejména jejich dětí, které chodí na Základní školu příspěvková organizace, Paskovská 46, Ostrava – Hrabová.
  Svolání Mimořádného zastupitelstva podpořili Ing. Jan Dvořák (ČSSD), Petr Novák (ODS), o další informace požádal Ing. Vladimír Petana (ČSSD). Ing. Bedřich Chlupatý (KDU – ČSL)se vyjádřil takto: „Pane Orkáč, Milane. Ve škole máme pana ředitele. Jsem přesvědčen, že ví co dělá. Vlastně je od toho ředitel. Nezasahujme mu do jeho práce.“ Další zastupitelé nereagovali a Ty jsi se vyjádřil k mé žádosti o svolání mimořádného zastupitelstva následovně:

  „Dobrý den,
  dva dny po konání mimořádného zastupitelstva (viz * Pozn) určitě nebudu svolávat „okamžitě a střelhbitě“ další mimořádné zastupitelstvo. Předpokládám, že tu informaci od rodičů má Milan už pár dní a mohl ji na pondělním jednání přednést – kdyby se dostavil.
  Konzultoval jsem věc s ředitelem školy a ten o ničem neví. Rodiče mají možnost svou oprávněnou nespokojenost škole sdělit prostřednictvím Sdružení rodičů, Školské rady, či přímo řediteli. Nikdo nic takového neudělal. Věc je plně v kompetenci vedení školy a teprve ve chvíli, kdy vzniklý problém bude přehlížet, je na nadřízeném orgánu, aby se zasadil o nápravu“.
  Zdraví Igor Trávníček, starosta
  *Pozn.: Dne 6.11.2017 se nejednalo o mimořádné zastupitelstvo (to by muselo být veřejné za účasti občanů), ale tzv. Pracovní jednání zastupitelů. Zde se nesmí přijímat žádné Usnesení a je neveřejné, pouze pro zvané hosty.

  Věty z Tvého sdělení neodpovídají tvrzení občanů. Že by mi osobně a v příspěvcích na Hrabová-info občané lhali, ředitel nic neví?
  Rada se na svém následném jednání problémem slučování tříd a situací ve škole nezabývala, na řešení problému jí nezáleží. O tom mě přesvědčil jednak zápis z jednání Rady č. 81 ze dne 4.12.2017 (rozeslán dne 6.12.2017) a  dále Návrh programu jednání na 20. jednání zastupitelstva dne 18.12.2017.
  Tímto Tě vyzývám o zařazení bodu na program jednání Zastupitelstva dne 18.12.2017:
  “ Situace ve škole a slučování tříd na ZŠ přísp. organizace,Paskovská 46, Ostrava – Hrabová“, přičemž tento bod by měl být zařazen před hlasováním o rozpočtu ÚMOb Hrabová na rok 2018.
  Nebude-li tento bod doplněn Radou, požádám o zařazení na program jednání při schvalování programu přímo na jednání dne 18.12.2017.
  Protože předpokládám, že rodičům dětí není situace na škole a zabezpečení vzdělání jejich dětí lhostejné, pak se zřejmě jednání Zastupitelstva dne 18.12.2017 zúčastní. Proto by bylo vhodné zabezpečit, z titulu zřizovatele zmíněné školy, účast pana ředitele.
  Uvedené oznámení bude zveřejněno na Hrabová – info.
  Milan Orkáč, zastupitel

[email protected] [email protected]