Nájemníci, co vy na to?

V Hrabovských listech jsem si přečetl, že se náš městský obvod sám již více než rok stará o svůj bytový fond. V článku jsou uvedena zajímavá čísla, avšak tato mi nějak nesedí. Např. kde skončil přebytek z roku 2016 ve výši 1 716 000 Kč? Proč nejsou pro rok 2017 uvedeny mzdové a ostatní osobní náklady vynaložené na pracovníky agendy bytového fondu, aby občané věděli, co je „úředníci“ stojí?

Na několika jednáních Zastupitelstva jsem se ptal, kolik obvod Hrabová dostal financí z prodeje bytů a co se s nimi stalo. Odpověď jsem ovšem nedostal…

Peníze z prodeje bytů měly sloužit k obnově bytového fondu, ale do kterého „kastlíčku“ v rozpočtu Hrabové se zatoulaly? Kde jsou, potvůrky kulaté?;-)

Jako předseda bytové komise se vás občané, zejména nájemníci obecních bytů a těch bytů v osobním vlastnictví, pro které obec zpracovává případně vyúčtování služeb, jak jste spokojeni s novými pracovníky a jejich službami pro Vás? Bylo to lepší za agentury nebo nyní?

Zhodnoťte, prosím, své zkušenosti za rok fungování úřadu našeho obvodu ve funkci hospodáře s byty. Mé dotazy na zastupitelstvu k této otázce jsou zatím bez odpovědi a tak si myslím, že jste spokojeni. Nebo je tomu jinak?

Díky za informace.

Milan Orkáč

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]