Studánka byla zařazena do veřejného registru

Hrabovská studánka Štěpánky a Emila Šlapetových byla začátkem listopadu zařazena do veřejné databáze portálu estudanky.cz.

Hrabovská studánka, září 2017

 

Evidenční karta

O studánce a její úpravě se psalo letos v Hrabovských listech (květen 2017, Jan Dvořák)

Studánka na konci ulice Ve Stromoví pod Místeckou získala 1. dubna zcela nové prostředí a také svůj název. Členové místní organizace ČSSD v Hrabové zde uskutečnili brigádnickou akci „Otvírání studánky“. Impulsem bylo upozornění na potřebu zlepšení jejího stavu.

Podařilo se zjistit a kontaktovat majitele pozemku, na kterém se studánka nachází. Paní Jiřina Krejčířová a Hanna Winklerová nejenže souhlasily s úpravou, ale samy poskytly i finanční příspěvek na materiál a požádaly nás o instalaci jimi zhotovené tabulky s pojmenováním studánky. Za svůj přístup zaslouží velké poděkování.

Protože výtok vody je plně funkční, tak jsme do vodního toku nezasahovali, pouze jsme vyčistili odtok od napadaného listí. V souladu s přáním majitelek pozemku se úprava zaměřila na zvýšení bezpečnosti přístupu ke studánce. Z jižní strany byla nově vybudována opěrná „zídka“ z tvarovek a po stranách studánky umístěny betonové opory pro nohy. Na severní straně byl přístup upraven tak, že zde vznikly schůdky a posezení. Autorem řešení je stavební odborník pan Robin Vašnovský, kterému patří také poděkování.

Na přání majitelek je studánka pojmenována Studánkou Štěpánky a Emila Šlapetových, kteří byli předchozími vlastníky pozemku. V Hrabové pozemků vlastnili více a o jejich charakteru svědčí i to, že část jich darovali místnímu Sokolu pro vybudování areálu s fotbalovým hřištěm. Šlapetovi však působili v Místku, kde jim patřilo knihkupectví a pan Emil Šlapeta byl také předsedou tamějšího Sokola. Informační tabulka zároveň upozorňuje na skutečnost, že kvalita vody není kontrolována. Před několika lety byl prý rozbor udělán s výsledkem, že voda je pitná, pouze není vhodná pro kojence.

Jsou lidé, kteří ji pijí nepřetržitě několik let, přesto je pití vody zde pouze na vlastní nebezpečí. Studánka s vydatným pramenem je však nepochybně hrabovskou zajímavostí, kterou je možno navštívit při procházce či projížďce na kole.

Studánka je evidovaná pod číslem 11733

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]