Stavebně správní odbor dal rozšíření školní družiny zelenou

Stavebně správní odbor ÚMOb Hrabová vydal začátkem prosince stavební povolení č. 46/2017 na stavbu „Stavební úpravy ZŠ Paskovská — rozšíření školní družiny“. Paní Faicová nám na dotaz bleskově odepsala, o co přesně ve stavbě jde. Děkujeme!

Druh a účel povolované stavby:

  • Nepoužívaný byt školníka v 1. PP bude přestavěn pro potřeby školní družiny a bude propojen novým vnitřním schodištěm se stávajícími prostory ŠD, které se nacházejí v 1. NP. Součástí těchto úprav bude přestavba stávajících toalet u školní jídelny. Těmito úpravami dojde k oddělení provozu ŠD a školy.
  • V 1. PP družiny budou po přestavbě tyto místnosti: zádveří, chodba, kabinet, jedna třída družiny, promítárna, šatna, sklad a toaleta (pro personál). V 1. PP dojde také k úpravám ve stávající strojovně VZT.
  • V 1. NP družiny budou po přestavbě tři třídy družiny (stávající), schodiště (v místě bývalého kabinetu), chodba, šatna, toalety chlapci, toalety dívky a úklidová místnost. V 1. NP také dojde ke změně vstupu do stávající strojovny jídelního výtahu.
  • Dále dojde k úpravě dispozice původních toalet v 1. NP u jídelny. Nově zde budou situovány toalety pro dívky a toalety pro chlapce (sloužící pro žáky ZŠ) a toaleta pro muže a ženy se společnou předsíňkou (pro potřeby návštěvníků jídelny). V chodbě k jídelně budou umístěna dvě umývadla sloužící potřebám návštěvníků školní jídelny.
  • Dozdívky ve stávajících stěnách budou provedeny z cihel plných. Nové příčky budou z keramických tvárnic. Nové vnitřní schodiště a doplnění stropní konstrukce bude ocelobetonové. V 1. PP bude předsíň vymezena hliníkovou sloupko-příčkovou stěnou se zasklením bezpečnostním sklem.
  • Před budovou školy ze severní strany východního křídla (vstup do bývalého bytu školníka, nově vstup do školní družiny) bude umístěna vyrovnávací rampa s podestou. Z podesty povede do dvou stran schodiště se dvěma stupni (převýšení 32 mm). Převýšení rampy bude 32 mm, šířka 1,55 m, délka 5,2 m, sklon 1:16 (6,25 %). Podesta před vstupem bude mít rozměry 2 x 3,1 m. Rampa i schodišťové stupně budou betonové s povrchovou úpravou epoxidovou stěrkou s protiskluznou úpravou. Nad vstupem bude instalována skleněná stříška proti dešti a sněhu.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]