Charitní Tříkrálová sbírka 2018

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2018 již po osmnácté Charitou Česká republika. V Hrabové se bude sbírka konat v sobotu 6.1.2018 od 9:00 hod.

Tři králové budou přinášet do ostravských domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra tato pomoc plyne.

V předvečer svátku Tří králů – 5. 1. 2018 bude od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme všem přispěvatelům do sbírky a také všem, kteří se zapojují dobrovolně do její realizace, za podporu služeb pro lidi v nouzi.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2018 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí v Ostravě na tyto projekty:

  • Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
    – 150 000 Kč.
  • Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre – 300 000 Kč.
  • Podpora lidí bez domova – provoz Šatníku Charity Ostrava – 60 000 Kč.
  • Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše – pořízení průmyslové pračky – 200 000 Kč.
  • Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku M. Magone – rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny – 290 000 Kč.
  • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra – 212 000 Kč.

Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]