Přerušení dodávky elektřiny – 10.1. a 16.1.2018

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

Ve dnech: 10.1. a 16.1. 2018 od 07:00 hod. do 14:00 hod.
V lokalitě: Ostrava-Hrabová
Na těchto odběrných místech (místní část/ulice):

 • Bělská
 • Cementová
 • Domovská
 • Joštova
 • K Pilikům
 • Klasná
 • Kolumbova
 • Krašická
 • Mezipolí
 • Mostní
 • Na Brázdě
 • Na Hurtě
 • Na Janošku
 • Na Konečné
 • Na Luhu
 • Na Potoku
 • Na Rozvodí
 • Na Šajaru
 • Na Ščučím
 • Paskovská
 • Poplužní

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]