Tříkrálová sbírka v Hrabové – 6.1.2018

Každoročně se v naší obci uskutečňuje Tříkrálová sbírka. V roce 2018 se tato sbírka uskuteční 6. 1. 2018 od 9 hodin. V rámci této sbírky proběhne ráno od 8. 00 hodin v kostele svaté Kateřiny mše svatá s požehnáním Tříkrálovým koledníkům.

Po této mši svaté asi kolem 9 hodiny se malí koledníci a jejich vedoucí rozejdou po naší obci. Naší obci prochází 10 takových skupinek a každá má stanoveny svůj úsek. První skupinka začíná v Hrabové na Statku a poslední skupinka začíná na ulici Krmelínská.

Jejich koleda je doprovázena zpěvem. Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci lidem v nouzi. Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci půjde na projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2018 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto projekty:

  • Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa.
  • Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre.
  • Podpora lidí bez domova – provoz Šatníku Charity Ostrava.
  • Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše – pořízení průmyslové pračky.
  • Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku M. Magone – rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny.
  • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]