Zápis z jednání kulturní komise – 10.1.2018

Zápis č. 2018/01
z jednání kulturní komise
konaného dne 10.1.2018 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Orkáč R., Kročková V, Bollogová I.,
Hosté: Koutný P. Bartoň J.

Návrh programu:

 • Novoroční koncert
 • Divadelní představení pro seniory
 • Ples ÚMOb Hrabová
 • Kinematograf bratří Čadíků
 • Festival (pracovní název)
 • Různé

Ad 1) Novoroční koncert

Dne 21.1.2018 v kostele sv. Kateřiny se sólisty opery a operety SD v Opavě

 • p. Kročková dojedná otevření kostela v 16.00 hod., sraz na místě v 15.45, zajistí květinu pro účinkující, popřípadě účast p. faráře.
 • Plakáty vyvěsí p. Jochec.

Ad 2) Divadelní představení pro seniory

Dne 24.1.2018 v Národním divadle Moravskoslezském – Lazebník Sevillský, začátek představení 18.30 hod.

 • Vstupenky na představení jsou prodány, sraz členů KK v 17.20 hod na točně autobusu Šídlovec.

Ad 3) Ples ÚMOb Hrabová

 • podklady pro objednávku na vyhotovení vstupenky předá p. Kopitzová p. Bollogové
 • p. Kopitzová dojedná se souborem „Ondřejnice“ způsob úhrady za předtančení
 • prodej vstupenek bude zahájen 5.2.2018 u p. Bollogové
 • p. Bollogová zajistí bločky do tomboly, p. Jochec opatří razítkem
 • plakát vyhotoví p. Orkáč, vyvěsí p. Jochec
 • příprava a kompletace ceny do tomboly proběhne 14.2.2018, sraz členů KK v 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMOb Hrabová 1. patro
 • tombolu převezou pracovníci ÚMOb Hrabová + p. Jochec do K-TRIA dne 16.2.2018 v 10.00 hod
 • sraz KK dne 16.2.2018 v K-TRIU v 18.00 hod. (Odjezd od KVÍTKA 17.45 hod.)

Ad 4) Kinematograf bratří Čadíků

Potvrzeno promítání filmů „Kinematograf bratří Čadíků“ v termínu od 29.8.2018 – 1.9.2018.

Ad 5) Festival (pracovní název)

 • Byli jsme osloveni p. Koutným a p. Bartoněm s žádostí o spolupráci na festivalu kapel při příležitosti založení „Hrabovské“ kapely „JAKOST“.
 • Pan Koutný s panem Bartoňem nás seznámili s návrhem technického řešení, časového harmonogramu a finančních nákladů. Do další schůzky provedou členové KK průzkum konání dalších možných souběžných akcí.
 • Dne 19.2.2018 proběhne v 16.00 hod. v restauraci „U Červinky“ pracovní schůzka k zamýšlenému „Festivalu“ za účasti členů KK, p. Koutného a p. Bartoně.

Ad 6) Různé

 • Pan Orkáč přednesl návrh na upravení směrnice pro poskytnutí dotací spolkům a organizacím z rozpočtu obce. KK se bude tímto zabývat v průběhu roku.
 • V rámci projednání nových dotací pro rok 2018 bude KK kontrolováno, zda dotace pro stejný subjekt za rok 2017 byla řádně doložena.

Další schůzka KK: 14.2.2018 v 16.00 hod. v budově ÚMOb Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]